Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Concurs: Cel mai bun proiect inovativ

Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de Partener în cadrul proiectului internațional "Formarea unei rețele de infrastructură inovatoare în regiunea transfrontalieră" finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, organizeaza concursul:

„Cel mai bun proiect inovativ” <http://www.ccisv.ro/content/saptamanile-inovarii-13-octombrie-29-noiembrie-2014/>

1. Obiectivele competiției:

· Promovarea inovării în rândul tinerei generații;

· Identificarea potențialului antreprenorial al tinerilor din Suceava și Regiunea Nord-est;

· Formarea ideilor de afaceri inovatoare.

2. Conditii de participare pentru concurenți:

Pot participa la concurs:

- Elevii de liceu din judetul Suceava;

- Studenti din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava (studenti și masteranzi);

- Tineri cercetători - doctoranzi, (Tineri din institute de cercetare sau universități);

La Concurs pot participa doar persoane fizice individual sau în echipă.

Persoanele juridice nu participă la concurs.

Participanții pot trimite la concurs doar un singur proiect.

3. Concursul este organizat în trei etape:

Etapa I a Concursului, depunerea lucrărilor intrate în concurs la comisia de organizare a concursului, care este compusă din reprezentanţi ai Camerei de Comerţ si Industrie Suceava, Universităţii Ştefan cel Mare şi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Lucrările se pot depune pe email la adresa cci@ccisv.ro sau în format tipărit la sediuc Camerei de Comerţ si Industrie Suceava Titlul lucrărilor înregistrare vor fi postate pe siteul www.ccisv.ro,  dar şi pe siteul proiectului http://www.cb-innovations.org .

Termenul limita de depunere este 29 noiembrie 2014.

Etapa a II-a. Examinarea lucrărilor care se efectuează în perioada 2 – 11 decembrie 2014 de o comisie de concurs formată din reprezentanţi ai Camerei de Comerţ si Industrie Suceava, Universităţii Ştefan cel Mare şi Fundaţiei  Ştiinţifice  şi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Vor fi prezenţi profesori universitari şi reprezentanţi ai Centrului Regional de Promovare a Proprietăţii Industriale Suceava. Comisia de Concurs selectează 10 proiecte, din fiecare categorie: elev, student/masterand/ doctorand, ce au  trecut de examinare / evaluare în etapa a II-a a competiţiei, pe cerinţele şi criteriile specificate mai jos.

Etapa a III a , ca  ultimă rundă de calificare,  în  care va avea  loc  prezentarea in ziua de 11 decembrie în faţa Comisiei de concurs  a celor 10  proiecte, din fiecare categorie, selecţionate. Pentru prezentarea proiectelor se recomandă concurenţilor o prezentare PPT(PowerPoint) sau un film de scurtă durată.

Conform rezultatelor obţinute,  vor fi identificate  cele mai bune 3  proiecte, câte unul  pentru fiecare categorie: elev, student, şi  tânăr cercetător, distinse cu premiile "Cel mai bun proiect  inovativ", în valoare de 400 euro pentru categoria elev, 600 euro pentru categoria student, şi 800 euro pentru categoria doctorand (tânăr om de ştiinţă). Festivitatea de premiere, şi acordarea de diplome şi medalii va avea loc în ziua de 12 decembrie 2014.

 

4. Cerințe pentru lucrările de concurs

Pentru a participa la concurs, dosarul proiectului se depune  la sediul Camera de Comerţ şi Industrie Suceava sau scanat pe email: cci@ccisv.ro  şi va conţine:

- Aplicaţia  în forma specificată în anexa Nr. 3 la prezentul regulament;

- Proiectul  produsului inovativ

Participanţii la concurs vor  urmării recomandările metodice privind dezvoltarea proiectului, recomandări  menţionate  în anexa Nr. 4 la prezentul regulament.

Aplicaţia şi proiectul produsului inovativ este depus comisiei  de organizare  în format  pe suport de hârtie într-un singur exemplar sau duplicat electronic(format pdf) trimis pe e-mail la comisia de organizare a concursului (cci@ccisv.ro).

Returnarea şi revizuirea documentelor depuse la concurs nu este admisă. Contestaţile  la rezultatele concursului nu sunt acceptate.

Nu sunt eligibile pentru a aplica:

- Cererilor şi proiectele depuse, dar neconforme cu recomandările metodice;

- Cererile primite după termenul limită de primire.

Regulamentul de desfăşurare a Concursului "Cel mai bun Proiect Inovativ" este disponibil accesând link-ul http://www.ccisv.ro/content/concursul-cel-mai-bun-proiect-inovativ/

 

Mai multe detalii cu privire la organizarea evenimentelor puteţi obţine la:

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, str. Universităţii, nr. 15-17, Mun. Suceava

Tel. 0230/521506, Fax: 0230520099, E-mail: cci@ccisv.ro, Web: www.ccisv.ro

Persoane de contact:   Ana Maria Ilie, tel. 0749145567, e-mail: falticeni@ccisv.ro

Ionuţ Tomăscu, tel. 0742108142, e-mail: ionut.tomascu@ccisv.ro

 

 

 

 

 

 

 

Mesaj postat in data de 04.11.14 de Lucian Palievici