Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Penalizari taxa scolarizare

Avand in vedere prevederile din contractele de studii si actele aditionale incheiate la inceputul anului universitar 2016-2017, conform carora "În caz de neplată la termen a taxei de şcolarizare, studentul datorează taxa de penalizare pentru întârziere la plata acestei taxe, aprobată de Senatul universităţii, de 0,1% pe zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenţei şi se va supune necondiţionat măsurilor stabilite de conducerea universităţii privind încetarea calităţii de student şi interdicţiei de a i se elibera documentele personale depuse la dosar (diploma de bacalaureat, copia foii matricole, adeverinţe, certificate), până la clarificarea situaţiei financiare. Termenul de plată a taxei de penalizare este data scadenţei următoarei tranşe din taxa de şcolarizare sau data de 31 mai a anului universitar în curs, în cazul taxei de penalizare aferentă ultimei tranşe din taxa de şcolarizare. În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul nu poate beneficia de resursele de învăţământ, şi nu poate fi primit la examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al activităţilor." urmatorii studenti sunt notificati de catre Serviciul Contabilitate la plata penalizarilor pana la data de 31.05.2017:

Licenta zi. Master.  Pentru invatamant la distanta click AICI.

 

Anunt privind taxa de scolarizare pentru anul 2016-2017 AICI.

Taxe USV 2016-2017 AICI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaj postat in data de 25.05.17 de Lucian Palievici