Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

In atentia studentilor cu taxa

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

         Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu contractele de studii și actele adiționale aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava nr. 36/30.05.2017, termenele de plată a taxei de școlarizare în anul universitar 2017/2018 vor fi următoarele:

Pentru studenții anilor I:

- 350 lei ca avans la înmatriculare pentru anul I de studiu, sumă care nu se restituie în cazul în care studentul renunţă la locul ocupat după începerea anului universitar;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 15 zile calendaristice de la inceputul anului universitar – 15 octombrie 2017;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 60 zile calendaristice de la inceputul anului universitar- 30 noiembrie 2017;

- Diferența din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se plăteşte- 28 februarie 2018.

Pentru studenții anilor II și III:

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 15 zile calendaristice de la inceputul anului universitar – 15 octombrie 2017;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 60 zile calendaristice de la inceputul anului universitar- 30 noiembrie 2017;

-  40% din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se plăteşte- 28 februarie 2018.

Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului constatată prin ordin al rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare după termenul de plată nerespectat.

            Șefii de grupă din anii II și III sunt rugați să se prezinte la secretariat pentru preluarea actelor adiționale la contractele de studii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 16.11.17, facuta de Lucian Palievici