Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Burse semestrul I

Tabel cu studentii care beneficiaza de Burse de ajutor social in semestrul I, AICI.

-------------------------------------

Regulamentul cadru privind acordarea burselor​. Dezbatere public​ă pana pe 04.12.2017, ora 12:00, AICI.

------------------------------------- 

Studentii care nu au mai beneficiat de bursa pana acum vor trimite CONTUL IBAN PERSONAL
(NU se acceptă conturile care aparţin altor persoane)
la urmatoarea adresa de email: social@usv.ro
(sau personal in corpul F, et. II, cam. 216)

Nume, Prenume:
CNP:
Facultate/Specializare/An:

CONT IBAN - la una din aceste banci:
Banc Post, BRD, ING, Banca Transilvania, Raiffeisen, BCR, UniCredit TIRIAC Bank, OTP Bank, ALPHA Bank.

-------------------------------------

In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al USV nr.105 din 7.11.2017, pentru toate dosarele depuse in vederea obtinerii unei burse sociale pe baza venitului minim se va solicita ancheta sociala. Termenul limita de depunere a anchetei sociale la dosar este de 29 noiembrie 2017.
In cazul in care nu se completeaza dosarul cu ancheta sociala, studentul nu se mai califica pentru a primi bursa sociala. Bursa disponibilizata poate fi acordata urmatorului student cu dosar complet. 

Tabel cu studentii care beneficiaza de Burse de voluntariat in semestrul I, AICI.

Tabel cu studentii care beneficiaza de Burse de performanta si de merit in semestrul I, AICI

Tabel cu masteranzii care beneficiaza de Burse de performanta si de merit in semestrul I, AICI

Nota: contestatiile se pot depune in zilele 03.11.2017 si 06.11.2017 la secretariatul facultatii.

-------------------------------------

Tabel cu studentii care au depus dosar pentru obtinerea unei Burse sociale pentru anul universitar 2017-2018 AICI.

Criterii pentru obtinerea unei Burse pentru anul universitar 2017-2018 AICI.

Criterii pentru obtinerea unei Burse speciale - din venituri proprii pentru anul universitar 2017-2018 AICI.

Burse de performanta, semestrul I - 2017/2018 AICI.

Burse sociale si burse sociale ocazionale, semestrul I - 2017/2018 AICI.

CERERE MODEL pentru obtinerea Bursei sociale pentru studentii orfani de ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul; CERERE MODEL pentru obtinerea Bursei sociale pentru studentii bolnavi; CERERE MODEL pentru obtinerea Bursei sociale in functie de venitul lunar net mediu pe membru de familie, AICI.

-------------------------------------

Regulament cadru privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material AICI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 20.06.18, facuta de Lucian Palievici