Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Burse sociale

In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al USV nr.105 din 7.11.2017, pentru toate dosarele depuse in vederea obtinerii unei burse sociale pe baza venitului minim se va solicita ancheta sociala. Termenul limita de depunere a anchetei sociale la dosar este de 29 noiembrie 2017.
In cazul in care nu se completeaza dosarul cu ancheta sociala, studentul nu se mai califica pentru a primi bursa sociala. Bursa disponibilizata poate fi acordata urmatorului student cu dosar complet.

Hotararea Consiliului de Administratie al USV nr.105 din 7.11.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 09.11.17, facuta de Lucian Palievici