Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Pentru beneficiari pensie de urmas

Având în vedere că de la 01.07.2018 plata drepturilor de pensie se face în intervalul 01-15 ale lunii, beneficiarii pensiilor de urmaş vor face dovada continuării studiilor în anul universitar 2018-2019, astfel:
Întrucat anul universitar începe cu 01 octombrie 2018 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 21 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă faza, aceştia au obligaţia că până la data menţionată (21 septembrie 2018) să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Modelul de declaraţie este diponibil pe site-ul CJP SUCEAVA – www.cjpsv.ro.
Ulterior, dar nu mai tarziu de 19 octombrie 2018, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţă din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii.
In cazul nedepunerii declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 21.09.2018, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2018 va fi reţinută de la plată.
Ulterior, în situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 19.10.2018, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reţinută de la plată.

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 06.09.18, facuta de Lucian Palievici