Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

In atentia studentilor cu taxa

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

         Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu contractele de studii și actele adiționale aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității Ștefan cel Mare” din Suceava nr. 41/19.06.2018, termenele de plată a taxei de școlarizare în anul universitar 2018/2019 vor fi următoarele:

Pentru studenții anilor I:

- 350 lei ca avans la înmatriculare pentru anul I de studiu, sumă care nu se restituie în cazul în care studentul renunţă la locul ocupat după începerea anului universitar;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data de 15 noiembrie 2018;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data de 15 ianuarie 2019;

- Diferența din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii martie 2019.

Pentru studenții anilor II și III:

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data de 15 noiembrie 2018;

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data de 15 ianuarie 2019;

- Diferența din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii martie 2019.

 

Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului constatată prin ordin al rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare după termenul de plată nerespectat.

 

 

CONT USV:

http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/diverse/cont_trezorerie_usv.pdf

 

 

 

Ultima modificare, in data de 06.11.18, facuta de Lucian Palievici