Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Burse semestrul I - final

Tabelele finale burse (dupa contestatii) sunt afisate la avizier in corp H, parter.

Nota: Studentii care beneficiaza de bursa pentru prima data vor transmite pana pe data de 08.11.2019 contul IBAN si banca la care este deschis acest cont la SERVICIUL SOCIAL al USV (CAM. 101, ET. 1, CORP F), la tel. interior 414, sau pe email la adresa social@usv.ro.

 

Criterii pentru obtinerea unei burse speciale - din venituri proprii AICI

Criterii specifice privind acordarea/revizuirea burselor AICI.

Informatii pentru burse de performanta, semestrul I, an universitar 2019-2020, AICI.

Informatii pentru burse speciale - pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat în interesul facultăţii / universității, semestrul I, an universitar 2019-2020, AICI.

Informatii pentru burse sociale, semestrul I, an universitar 2019-2020, AICI.

Model cereri burse sociale AICI.

Regulament cadru privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material, AICI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 06.11.19, facuta de Lucian Palievici