Avizier Web

 
Pagina principala
Orare
  forma zi
  forma ID
  Master
Pagina Facultatii

Conturi acces resurse informationale USV

Informare:
Au fost create conturile /AD (Active Directory) /de acces la resursele informationale USV pentru studentii anilor I si au fost populate listele email pentru comunicari institutionale cu adresele email declarate la admitere.

Pentru studenti numele de utilizator este de forma:

*Prenume.Nume[x]@student.usv.ro*

si poate fi cautat, pentru fiecare program de studiu, in pagina: http://scti.usv.ro/ADusers

Aceste conturi permit:
1. acces platforma scolaritate (note): http://scolaritate.usv.ro/

Informatii suplimentare: http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=9

2. acces platforma educationala http://portal.usv.ro/ael

3. acces VPN in intranet USV. Informatii suplimentare: http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=14


4. acces wifi in zonele acoperite de semnal wireless pentru SSID: /usv.ro/

Informatii suplimentare: http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=17

Serviciul nesecurizat SSID /wireless.usv.ro/ este in curs de dezafectare.

*pentru serviciile 2-4 parola initiala este /Student****** / (****** sunt ultimile 6 cifre ale CNP-ului)

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 28.10.19, facuta de Lucian Palievici