Universitatea
Stefan cel Mare
Suceava


FSEAP
Facultatea de Stiinte Economice
si Administratie Publica

SITE CERCETARE

 

 

Prezentare generala 

Domenii de cercetare

Granturi si colective de cercetare

Conferinte /manifestari stiintifice 

Rezultatele cercetarii

Contact


Site FSEAP 
Publicaşii ºtiinşifice:

THE USV ANNALS OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Revista de Turism

Journal of Applied Computer Science


Link-uri:

CNCSIS 

ARACIS 

Europa Educational

www.boku.ac.at/coste51

Clasificarea JEL

 

 

Prezentare generala

Cercetarea stiintifica este o componenta fundamentala a facultatii noastre, avand o contributie majora la desavarsirea activitatii de invatamant si educatie a tinerei generatii.
Cercetarea stiintifica se desfasoara pe doua directii:

  • In cadrul facultatii, individual sau in echipa pe domenii stiintifice sau interdisciplinar, in catedre sau centre de cercetare.

  • In cooperare cu alte institutii sau agenti economici.

Misiune
Cercetarea stiintifica universitara este o activitate complexa si cuprinde urmatoarele aspecte: formarea viitorilor cercetatori, dezvoltarea creativitatii, promovarea excelentei, cunoasterea stiintifica, comunicarea si informarea, autoevaluarea si competitia, promovarea valorilor, interdisciplinaritatea si lucrul in echipa, formarea deprinderilor practice aplicative, competenta si satisfactia morala.

Resurse

  • Resursele umane ale activitatii de cercetare sunt cadrele didactice, studentii, masteranzi.

  • Resursele materiale sunt laboratoarele si echipamentele de cercetare, centrele de cercetare, bibliotecile precum si alte spatii ale universitatii care, prin natura lor, permit desfasurarea unei activitati de acest fel cu respectarea normativelor legale in vigoare.

  • Resursele financiare se constituie din Fondul de cercetare al universitatii, prin contributia financiara rezultata in urma realizarii contractelor de cercetare si din alte fonduri destinate acestui scop.

Directiile principale de actiune ale cercetarii stiintifice sunt:

  • Realizarea unui management eficient si eficace al activitatii de cercetare stiintifica;
  • Orientarea cercetarii din FSEAP spre nevoile pe termen mediu si lung ale societatii;
  • Integrarea in retele ce cercetare internationale;
  • Crearea unui climat de incredere si cooperare stiintifica intre cadrele didactice;
  • Modernizarea si eficientizarea bazei materiale a cercetarii stiintifice din facultate.
STRATEGIA CERCETARII FSEAP >>

 English version


 Anunt selectie parteneri iulie 2013

Simpozion studentesc

 

comunicat presa Simpozion studentesc

 

 

Flyer
COMPETENCE_GRID


 

 

 

 
Statistici vizitatori

2006. Designed by Livius.