Universitatea
Stefan cel Mare
Suceava


FSEAP
Facultatea de Stiinte Economice
si Administratie Publica

SITE CERCETARE

 

 

Prezentare generala 

Domenii de cercetare

Granturi si colective de cercetare

Conferinte /manifestari stiintifice 

Rezultatele cercetarii

Contact


Site FSEAP 
Publicații științifice:

THE USV ANNALS OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Revista de Turism

Journal of Applied Computer Science


Link-uri:

CNCSIS 

ARACIS 

Europa Educational

www.boku.ac.at/coste51

Clasificarea JEL

 

 

LISTA CARTILOR CADRELOR DIDACTICE F S E A P

 

AUTOR/TITLU

ALBU, Angela - Alimentele si alimentatia, Editura Didiactica si Pedagogica, Bucuresti,2000

ALBU, Angela - Enzime imobilizate, Editura Didiactica si Pedagogica, Bucuresti,2003

ALBU, Angela - Introducere in calitatea serviciilor, Editura Didiactica si Pedagogica, Bucuresti,2000

Babu George, Nedelea Alexandru – International Tourism World  Geography and Developmental Perspectives, Abhijeet Publications, Delhi, India, 2007, ISBN 978-81-89886-18-9, 183 p

BIRSAN, Mihaela - Analiza diagnostic a costurilor si orientarea strategica a intrprinderii: metodologie si studiu de caz, Editura Didactica si Pedagogica, 2004

Bîrsan,  Mihaela -  Control  de  gestiune:  Tehnici  manageriale  de  control  al  performantei,  Editura  Sedcom Libris Iasi, 240 p., 2006
Bouriaud, L., Nichiforel, L., Nastase, C., Dragoi, S., Padureanu, L., Borlea, F, “An international journal in forest, wood and environmental sciences, Economic integration of urban consumers’ demand and rural forestry production", special Edition, Volume 2, Acta Silvatica&Lignaria Hungarica, Hu ISSN 1786-691x, 2005, 932 pg

BOSTAN, Ionel, MORARIU, Alunica, COSTEA, Ioana Maria - Drept bugetar, Editura Didactica si Pedagogica, 2005

BURCIU, Aurel - MBO & Ciclul afacerilor, Editura Economica, Bucuresti, 1999

BURCIU, Aurel - Management comparat, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004

Burciu Aurel (coordonator), Prelipcean Gabriela, Bostan Ionel, Hapenciuc Valentin, Chașovschi Carmen, Carmen Năstase, Vancea Romulus, Introducere în management, Editura Economică, București, 2008, ISBN 978-973-709-407-0 (688p)
Burciu, A. (coordonator), Valeriy K. ZEVDOKYMENKO – Economic Orientations in European Integration Process, Editura Zoloti Lytavry, Ucraina, 2008, 263 de pagini, ISBN: 978-966-407-040-6
 Chașovschi, Carmen (coordonator, prim autor), Năstase, C., Albu, A., Albu, O., ș.a. - Cultural tourism in North Eastern Romania – Places of Spirit, Editura Didactica si Pedagogica, 200 p., 2006

CONSTANTINESCU-BAESU, Camelia - Studiul managementului firmei in conditiile ciclicitatii din viata economica, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2005

Economia romaneasca - prezent si perspective. Sesiune stiintifica cu participare internationala, Volumul I, II, III, Editura Universitatii Suceava, 2005

HAPENCIUC, Valentin , NASTASE, Carmen (coord.) -Turismul la inceputul mileniului III – Provocari si tendinte, Editura Sedcomlibris, Iasi, 2006

HAPENCIUC, Cristian Valentin -  Aplicatii de statistica. Probleme, intrebari, teste, dictionar, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2005

HAPENCIUC Cristian Valentin - Aplicatii de statistica. Proiecte, intrebari, teste, dictionar, Editura Universitatii Suceava, 2004

HAPENCIUC, Cristian Valentin -  Manual practic de statistica. Formule, intrebari, teste, dictionar, Editura Didactica si Pedagogica, 2004

HAPENCIUC, Cristian Valentin -  Statistical research in tourism, Zoloti Litavry, Chernivtsi, Ukraine, 2003

HAPENCIUC Cristian Valentin, CONDRATOV Iulian, STANCIU Pavel, CIOBAN Gabriela-Liliana, CERCETAREA SELECTIVĂ – STUDII DE CAZ, PROIECTE, Editura Didactică și Pedagogică, 2008, ISBN 978-973-30-2384-5

HLACIUC, Elena - Metode moderne  de calculatie a costurilor, Editura Polirom, Iasi, 1999

HlaciucElena , BogheanFlorin , Vlad Mariana, Bazele contabilității - Caiet de lucrări practice, Ediția 2006,2007,2008, ISBN: (10) 973-0-04417-1, ISBN: (13) 978-973-0-04417-1
Hlaciuc Elena, Mihalciuc Camelia, Organizarea contabilității financiare a entităților economice: abordări teoretice și aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 și Standardele Internaționale de Contabilitate, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti, ISBN 978-973-30-2434, (1010p) 2008
Hlaciuc Elena, Mihalciuc Camelia, Chiriță Irina, Aspecte practice privind contabilitatea financiară a entităților economice, Editura Didactică și Pedagogică, București,  ISBN 978-973-30-2019-6 (406p), 2007
Hlaciuc Elena, Petriș Rusalim, Bazele contabilității, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN (10)973-30-1639-X, (13)978-973-30-1639-7,(319p), 2006
Hlaciuc E. coord., Grosu  V. coat.-Normalizarea informatiei contabile in Romania, Editura Economica Cartier, Chisinau, RP Moldova, ISBN 978-9975-79-482-4

IFTIME, Elena - Constructia comunitara europeana, Editura Didactica si Pedagogica, 2003

IFTIME, Elena - Introducere in studiul dreptului civil, Universitatii Suceava, 2003

IFTIME, Elena - Proba drepturilor si obligatiilor civile. Aspecte teoretice si practice, Editura Junimea, Iasi, 2003

IFTIME, Elena - Introducere in teoria si practica dreptului, Editura Universitatii Suceava, 1999

IFTIME, Elena - Dreptul de proprietate, Editura Universitatii Suceava, 2001

LUNTRASU, Mariana (coord.) - Globalizarea: viziuni, contexte, tendinte, Editura Economica, Bucuresti, 2005

Mateș D., Hlaciuc E., Matiș D., Pereș I., Avram M., Iancu E., 2008 - Raportarea financiară a contractelor de asigurare și reasigurare conform IFRS4. Abordări și aplicații în informatică, Ed. Cartier, R. Moldova, ISBN 978-9975-79-481-7, pag.183
Mates D. , Hlaciuc E. , Grosu V. – La valutazione delle  principali voci dell’  attivo di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS , Guida teorica e applicativ-Immobilizzazioni immateriali, corporali e rimanenze di magazzino, Monte Universita di Parma Editore, Parma, Italia, 2008,  ISBN:978-88-4874-XXX-X

MORARIU, Nicolae - Baze de date. Indrumar de laborator, Editura Universitatii Suceava, 2005

MORARIU, Nicolae - Teorie si practica in dezvoltarea sistemelor bazate pe cunostinte, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005

MORARIU, Nicolae, LUPU, Valeriu,  HURJUI, Ovidiu - Baze de date, Editura Universitatii Suceava, 2003

NASTASE, Carmen - Macroeconomie si politici macroeconomice, Editura Universitatii Suceava, 2006

NASTASE, Carmen - Economie concurentiala, vector al economie moderne de piata, EDP, Bucuresti, 2006

NASTASE, Carmen - Microeconomie, Editura Universitatii Suceava, 2006

NASTASE, Carmen (coord) - Ghid de formare antreprenoriala, EDP, Bucuresti, 2006

Năstase Carmen, Popescu Mihai, Boghean Carmen, Scutariu Adrian Liviu  – Macroeconomie: concepte fundamentale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008, ISBN 978-973-30-2437-8, 284 p.
Năstase Carmen, Popescu Mihai, Boghean Carmen, Scutariu Adrian Liviu  – Microeconomie: concepte fundamentale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009, ISBN 978-973-30-2653-2, 275 p.
Năstase Carmen, Chașovschi Carmen, Boghean Carmen, Nap Tourism Bucovina: active tourism parks in Bucovina`s nature, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009, ISBN 978 – 973-30 – 2657-0

NEDELEA, Alexandru - Marketing, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003

NEDELEA, Alexandru, VORZSAK, A (coord.) - Introducere in marketingul serviciilor, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001
NEDELEA, Alexandru, s.a. - Economia, organizarea si marketingul industriei alimentare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004
NEDELEA, Alexandru, NISTOREANU, Puiu, DINU, Vasile - Productia si comercializarea serviciilor turistice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004

NEDELEA, Alexandru - Marketing in administratia publica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006

NEDELEA, Alexandru - Piata turistica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003

NEDELEA, Alexandru - Politici de marketing in turism, Editura Economica, Bucuresti, 2003

NEDELEA, Alexandru, s.a. - Small and medium enterprises in contemporary society, KMV, Germania, 2006
NEDELEA, Alexandru, VORZSAK, A (coord.) - Marketingul serviciilor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006
NEDELEA, Alexandru – Politici de marketing, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006

PETRESCU, Silvia, MIHALCIUC, Camelia Catalina - Diagnostic financiar-contabil privind performanta intreprinderii. Aspecte teoretice si aplicative de contabilitate si analiza financiara, Editura Universitatii Suceava, 2006

PRELIPCEAN, Gabriela - Restructurare si dezvoltare regionala, Editura Economica, Bucuresti, 2001

Roman, Costic㠖 “Întreprinderile mici și mijlocii, teorie și practică managerial㔠Editura SEDCOM LIBRIS, Iași 2005, ISBN 973-670-122-0
Roman, Costic㖓Managementul resurselor umane” Editura SEDCOM LIBRIS, Iași 2005, ISBN 973-670-123-0

ROSCA, Elisabeta R. (coord.) - Teorie si practica in dezvoltarea regionala, Editura Economica, 2005

ROSCA, Elisabeta R. - Statistica turismului - Curs pentru invatamant la distanta, Editura Universitatii Suceava, 2003

ROSCA, Elisabeta R. (coord.) - Statistca si dezvoltare regionala, Editura Universitatii Suceava, 2002

ROSCA, Elisabeta R., BIJI, Elena Maria, MITRUT, Constantin, LILEA, Eugenia - Statistica II – Curs pentru invatamant la distanta, Editura Universitatii Suceava, 2004

Elisabeta   Roșca  (coordonator),   Dezvoltarea   regională   în   contextul   integrării   în  Uniunea Europeană, Editura Economică, București, ISBN 978-973-709-294-6 (446p), 2006

SANDU, Gheorghe - Finantarea intreprinderii, Editura Economica, 2002

SANDU, Gheorghe - Formarea capitalurilor firmelor private, Editura Economica, 2000

Ștefănescu B., Holban N., Ionce A., Petrescu M., Bătrînescu G., Lăcraru M., Olaru V., Iancu E., Morariu N., Zaharia M., Chiorescu I., Ursachi F., 2008 - Ghid de bune practici pentru managementul colectării și depozitării deșeurilor, în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale, Editat cu sprijinul  MEdC, Suceava, ISBN 978-973-0-05711-9, pag.75

TACU, Alecsandru P., VANCEA, Romul, HOLBAN, Stefan, BURCIU, Aurel, EXNER, Robert - Intelligente systeme in der optimierung von entscheidungen, KMV, Haan, 2003

TACU, Alecsandru P., VANCEA, Romul, HOLBAN, Stefan, BURCIU, Aurel - Inteligenta artificiala. Teorie si aplicatii in economie, Editura Economica, Bucuresti, 1998

Talabă, I., Talpaș, J., Burciu, A. (coordonator), – Turismul Rural Românesc. Actualitate și perspectivă, Ed. Performantica, Iași, 2006, ISBN 973-730-224-9
Talabă, I., Burciu, A. (coordonator), Păduraru, T.– Turismul Rural Românesc,Ed. Performantica, Iași, 2005, ISBN 973-730-076-9
Tiliute Doru, Vlad Sorin, Informatica pentru economisti si functionari publici, Infodata, Cluj Napoca, 2009

TULVINSCHI, Mihaela - Gestiunea, contabilitatea si controlul stocurilor, Editura Sedcomlibris, Iasi, 2004

 

 English version

 

2006. Designed by Livius.