Cercetări interdisciplinare privind dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală, în contextul reformei administrative. Studiu comparat (CIP-DRU-APL)

 

proiect finanţat CNCSIS

 

Cercetări interdisciplinare privind dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală, în contextul reformei administrative. Studiu comparat

(CIP-DRU-APL)

 

Proiectul de cercetare CIP-DRU-APL vizează Dezvoltarea Resurselor Umane din Administraţia Publică Locală din România atât prin analiza comparată teoretică, cât şi prin studii practice realizate în contextul reformei administrative, care să contribuie la rezolvarea unor probleme complexe, cu efecte directe asupra eficienţei instituţiilor publice din administraţia românească având ca suport cercetarea interdisciplinară avansată.

Două direcţii principale au stat la baza propunerii proiectului:

1. carenţele identificate în domeniu (probleme susţinute de studiile şi analizele realizate în ultimii 5 ani) şi necesitatea dezvoltării managementului resurselor umane din administraţia publică locală din România;

şi

2. raportându-ne la scopul şi obiectivele derivate ale Programului de Resurse Umane 2009-2010 – Proiecte de cercetare postdoctorală-tip PD, una dintre direcţii are la bază obiectivul de a aduce plus valoare cercetării, contribuind la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional prin creşterea calităţii şi o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; de asemenea, contribuim prin prezenta propunere de proiect la asigurarea continuităţii şi dezvoltării activităţii de cercetare derulată în cadrul programului de doctorat cu tema de cercetare - Orientări strategice privind managementul resurselor umane din administraţia publică locală în contextul aderării României în Uniunea Europeană;

Proiectul se încadrează în priorităţile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona.

Prin metodologia de cercetare propusă susţinem şi participăm la dezvoltarea managementului resurselor umane din administraţia publică, pe fondul amplei şi prelungitei reforme administrative.

Contribuim, aşadar, prin cercetările teoretice şi practice la dezvoltarea şi încurajarea aplicării unor idei creative care să se materializeze într-un Nou Model de Sistem Inovativ privind Dezvoltarea Resurselor Umane din Administraţia Publică Locală.

 
Acasă
Obiective
Durată
Finanţator
Director proiect
Rezultate
Cercetare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © LP 2010