Cercetări interdisciplinare privind dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală, în contextul reformei administrative. Studiu comparat (CIP-DRU-APL)

 

proiect finanţat CNCSIS

 

Obiective

 

Obiectivul general al proiectului de cercetare este Dezvoltarea Resurselor Umane din Administraţia Publică Locală din România prin analiza comparată a managementului resurselor umane în contextul reformei administrative, care să contribuie la rezolvarea unor probleme complexe, cu efecte directe asupra eficienţei instituţiilor publice din administraţia românească având ca suport cercetarea interdisciplinară avansată.

 
Acasă
Obiective
Durată
Finanţator
Director proiect
Rezultate
Cercetare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © LP 2010