About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


  ANUL I /Year I  
Nr./No. Disciplina/ Discipline Tip / type
1 Economie/ Economics obligatorie/compulsory
2 Finanţe/ Finance obligatorie/compulsory
3 Economia întreprinderii/ The Economy of the Entreprise obligatorie/compulsory
4 Studiul mărfurilor/ Commodity Research obligatorie/compulsory
5 Informatică/ Informatics obligatorie/compulsory
6 Limba străină/ Foreign Language obligatorie/compulsory
7 Bazele contabilităţii/ Basic Accounting obligatorie/compulsory
8 Statistică / Statistics obligatorie/compulsory
9 Matematică / Mathematics obligatorie/compulsory
10 Baze de date/ Data Bases obligatorie/compulsory
11 Dreptul afacerilor / Business Law obligatorie/compulsory
12 Limba străină/ Foreign Language obligatorie/compulsory
13 Educaţie fizică/ Physical Education facultativa/elective
14 Educaţie fizică/ Physical Education facultativa/elective
     
  ANUL II/ Year II  
Nr. crt. Disciplina Tip disciplina
1 Management/ Management obligatorie/compulsory
2 Contabilitate financiară/ Financial Accounting obligatorie/compulsory
3 Managementul resurselor umane/ Human resources Management obligatorie/compulsory
4 Gestiunea financiară a întreprinderii/ The Financial Management of the Entreprise obligatorie/compulsory
5 Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice / Information Systems and Computer Applications obligatorie/compulsory
6 Limba străină/ Foreign Language obligatorie/compulsory
7 Marketing/ Marketing obligatorie/compulsory
8 Economie monetară şi financiară/ Monetary and Financial Economics obligatorie/compulsory
9 Pieţe de capital/ Capital Markets obligatorie/compulsory
10 Tehnica operaţiunilor bancare / Banking Operations Technique obligatorie/compulsory
11 Practică de specialitate/ Internship obligatorie/compulsory
12 Audit intern/ Internal audit optionala/optional
12 Produse şi servicii bancare / Banking Products and Services          optionala/optional
12 Istoria şi evoluţia UE / The History and Evolution of the EU     optionala/optional
12 Comert electronic / E-commerce optionala/optional
13 Contabilitatea grupurilor de societăţi/ Corporate Accounting optionala/optional
13 Planificare şi prognoză / Planning and Forecasting         optionala/optional
13 Politici şi opţiuni contabile / Accounting Policies and Options  optionala/optional
14 Educaţie fizică/ Physical Education facultativa/elective
15 Limba străină / Foreign Language facultativa/elective
     
  ANUL III / Year III  
Nr. crt. Disciplina Tip disciplina
1 Strategii investiţionale în afaceri / Investment Strategies in Business obligatorie/compulsory
2 Managementul producţiei/ Production Management obligatorie/compulsory
3 Managementul asigurărilor/ Insurance Management obligatorie/compulsory
4 Analiza economico-financiară/ Economic-financial Analysis obligatorie/compulsory
5 Managementul mediului/ Environment Management obligatorie/compulsory
6 Tranzacţii comerciale internaţionale / International Commercial Transactions  obligatorie/compulsory
7 Fiscalitate/ Fiscality obligatorie/compulsory
8 Control financiar/ Financial Control obligatorie/compulsory
9 Contabilitate managerială/ Management Accounting obligatorie/compulsory
10 Elaborare lucrare licenta / Developing the Final Thesis obligatorie/compulsory
11 Etica în afaceri / Business Ethics    optionala/optional
11 Management operaţional/ Operational Management optionala/optional
11 Economia riscului / Risk Economics optionala/optional
12 Relaţii financiare internaţionale / International Financial Relations            optionala/optional
12 Organizaţii economice internaţionale/ International Business Organisations optionala/optional
12 Globalizare economică/ Economic Globalisation optionala/optional
13 Desing şi estetica mărfurilor/ Commodity Design and Aesthetics facultativa/elective
14 Ecomarketing/Ecomarketing facultativa/elective