About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


 

ANUL I / Year I

 

Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Economie 1 / Economics 1

obligatorie/compulsory

2

Finanţe publice / Public Finance

obligatorie/compulsory

3

Management general / General Management

obligatorie/compulsory

4

Bazele  informaticii / Basic Informatics

obligatorie/compulsory

5

Bazele contabilităţii / Basic Accounting

obligatorie/compulsory

6

Stenografie / Shorthand

obligatorie/compulsory

7

Limbi moderne aplicate īn ştiinţe adm./ Modern Languages Applied in Administrative Sciences

obligatorie/compulsory

8

Economie 2 / Economics 2

obligatorie/compulsory

9

Teoria generală a statului şi dreptului / General Theory of State and Law

obligatorie/compulsory

10

Corespondenţă şi tehnici de secretariat / Correspondence and Secretarial Techniques

obligatorie/compulsory

11

Management public / Public Management

obligatorie/compulsory

12

Drept civil / Civil Law

obligatorie/compulsory

13

Birotică / Office Data Processing

obligatorie/compulsory

14

Limbi moderne aplicate īn ştiinţe adm./ Modern Languages Applied in Administrative Sciences

obligatorie/compulsory

15

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

16

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

 

 

 

 

ANUL II / Year II

 

Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Drept constituţional şi instituţii politice / Constitutional Law and Political Institutions

obligatorie/compulsory

2

Servicii publice / Public Services

obligatorie/compulsory

3

Contabilitate financiară / Financial Accounting

obligatorie/compulsory

4

Elemente de sociologie şi logică / Elements of Sociology and Logics

obligatorie/compulsory

5

Limbi moderne aplicate īn ştiinţe adm./ Modern Languages Applied in Administrative Sciences

obligatorie/compulsory

6

Dreptul administrativ / Administrative Law

obligatorie/compulsory

7

Managementul proiectelor / Project Management

obligatorie/compulsory

8

Drept comercial / Commercial Law

obligatorie/compulsory

9

Baze de date / Data Bases

obligatorie/compulsory

10

Drept financiar şi fiscal / Financial and Fiscal Law

obligatorie/compulsory

11

Practică de specialitate / Internship

obligatorie/compulsory

12

Internet / Internet

optionala/optional

12

Licitaţii şi achiziţii publice/Public acquisitions and bids

optionala/optional

12

Evaluarea organizaţiilor / The Evaluation of Organisations

optionala/optional

13

Produse şi servicii bancare / Banking Products and Services

optionala/optional

13

Negociere şi comunicare īn afaceri / Business Communication and Negotiation

optionala/optional

13

Management operaţional / Operational Management

optionala/optional

14

Economia īntreprinderii / The Economy of the Entreprise

optionala/optional

14

Management strategic / Strategic Management

optionala/optional

14

Politologie / Politology

optionala/optional

15

Protecţia juridică a drepturilor omului / Juridical Protection of Human Rights

optionala/optional

15

Dreptul mediului / Environmental Law

optionala/optional

15

Etică şi transparenţă īn administraţia publică / Ethics and Transparency in Public Administration

optionala/optional

16

Limbi moderne aplicate īn ştiinţe adm./ Modern Languages Applied in Administrative Sciences

facultativa/elective

 

 

 

 

ANUL III / Year III

 

Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Managementul resurselor umane / Human Resources Management

obligatorie/compulsory

2

Drept internaţional public/ International Public Law

obligatorie/compulsory

3

Dreptul muncii şi securităţii sociale/ Labour and Social Security Law

obligatorie/compulsory

4

Statistică / Statistics

obligatorie/compulsory

5

Tranzacţii comerciale internaţionale / International Commercial Transactions

obligatorie/compulsory

6

Arhivistică şi documentaristică / Archives and Documents

obligatorie/compulsory

7

Comportament organizaţional/ Organisational Behaviour

obligatorie/compulsory

8

Instituţii şi afaceri europene / European Institutions and Business

obligatorie/compulsory

9

Marketing public / Public Marketing

obligatorie/compulsory

10

Analiză economico-financiară / Economic-financial Analysis

obligatorie/compulsory

11

Dreptul comerţului internaţional / International Commercial Law

obligatorie/compulsory

12

Proiecte administrative şi economice - Elab. lucrării de licenţă / Administrative and Economic Projects - Developing the Final Thesis             

obligatorie/compulsory

13

Sisteme informatice / Information Systems

optionala/optional

13

Drept diplomatic şi consular / Diplomatic and Consulary Law

optionala/optional

13

Metode şi tehnici de programare / Programming Methods and Techniques

optionala/optional

14

Descentralizarea administraţiei publice locale / The Descentralization of the Local Public Administration

optionala/optional

14

Dreptul familiei / Family Law

optionala/optional

14

Economia mediului / Environment Economics 

optionala/optional

15

Dreptul social european/ European Social Law

optionala/optional

15

Dreptul transporturilor / Transport Law

optionala/optional

15

Dreptul finanţelor publice comunitare/Community public finance law

optionala/optional

16

Contabilitate managerială/ Managerial Accounting

optionala/optional

16

Fiscalitate / Fiscality

optionala/optional

16

Control şi audit financiar / Financial Control and Audit

optionala/optional

17

Metode de cercetare īn ştiinţe administrative / Research Methods in Administrative Science

facultativa/elective