About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


  ANUL I / Year I  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Matematici financiare şi actuariale/ Financial and Actuarial Mathematics

obligatorie/compulsory

2

Economie 1/ Economics 1

obligatorie/compulsory

3

Bazele tehnologiei informaţiei/ Basic Information Technology

obligatorie/compulsory

4

Drept/ Law

obligatorie/compulsory

5

Statistică/ Statistics

obligatorie/compulsory

6

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

7

Management/ Management

obligatorie/compulsory

8

Economie 2/ Economics 2

obligatorie/compulsory

9

Bazele contabilităţii / Basic Accounting

obligatorie/compulsory

10

Dreptul afacerilor/ Business Law

obligatorie/compulsory

11

Produse si servicii bancare/ Banking Products and Services

obligatorie/compulsory

12

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

13

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

14

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL II / Year II  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Contabilitate financiară fundamentală/ Fundamental Financial Accounting

obligatorie/compulsory

2

Strategii investiţionale în afaceri/ Investment strategies in business

obligatorie/compulsory

3

Birotică profesională/ Professional Birotics

obligatorie/compulsory

4

Marketing/ Marketing

obligatorie/compulsory

5

Contabilitate publică/ Public Accounting

obligatorie/compulsory

6

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

7

Contabilitate financiară aprofundată/ Advanced Financial Accounting

obligatorie/compulsory

8

Baze de date/ Data Bases

obligatorie/compulsory

9

Contabilitate bancară/ Bank Accounting

obligatorie/compulsory

10

Contabilitate de gestiune/ Management Accounting

obligatorie/compulsory

11

Finanţe publice/ Public Finance

obligatorie/compulsory

12

 Practică de specialitate / Internship

obligatorie/compulsory

13

Economia mediului/ Environment Economics

optionala/optional

13

Control financiar/ Financial Control

optionala/optional

13

Filozofie/ Philosophy

optionala/optional

13

Etica în afaceri/ Business Ethics

optionala/optional

14

Gestiune financiară/ Financial Management

optionala/optional

14

Monedă şi credit/ Currency and Credit

optionala/optional

14

Managementul proiectelor de afaceri/ Business Projects Management

optionala/optional

15

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

16

Politici monetare/ Monetary Policies

facultativa/elective

17

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL III / Year III  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Contabilitate şi gestiune fiscală/ Accounting and Fiscal Management

obligatorie/compulsory

2

Analiză economico-financiară 1/ Economic-Financial Analysis 1

obligatorie/compulsory

3

Audit intern/ Internal Audit

obligatorie/compulsory

4

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune/ Designing Management Information Systems

obligatorie/compulsory

5

Contabilitate aprofundată 1/ Thorough Accounting 1

obligatorie/compulsory

6

Control de gestiune / Management Control

obligatorie/compulsory

7

Evaluarea întreprinderii/ The Evaluation of the Entreprise

obligatorie/compulsory

8

Analiză economico-financiară 2/ Economic-Financial Analysis 2

obligatorie/compulsory

9

Audit financiar/ Financial Audit

obligatorie/compulsory

10

Sisteme informatice de asistare a deciziilor/ Decisional Informatic Systems

obligatorie/compulsory

11

Contabilitate aprofundată 2 /Thorough Accounting 2

obligatorie/compulsory

12

Elaborarea lucrării de licenţă/ Developing the Final Thesis

obligatorie/compulsory

13

Dreptul muncii/ Labour Law

optionala/optional

13

Econometrie/ Econometrics

optionala/optional

13

Convergenţe contabile internaţionale / International Accounting Convergence

optionala/optional

13

Managementul producţiei / Production Management

optionala/optional

14

Instituţii de credit / Financial Institution

optionala/optional

14

Politici şi opţiuni contabile/ Accounting Policies and Options

optionala/optional

14

Buget şi trezorerie publică/ Budget and Public Treasury

optionala/optional

15

Doctrina şi deontologia profesiei contabile/ The doctrine and deontology of the accounting practice

facultativa/elective