About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


  ANUL I / Year I  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Matematici financiare şi actuariale/ Financial and Actuarial Mathematics

obligatorie/compulsory

2

Microeconomie/ Micro-economics

obligatorie/compulsory

3

Informatică/ Informatics

obligatorie/compulsory

4

Drept/ Law

obligatorie/compulsory

5

Statistică/ Statistics

obligatorie/compulsory

6

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

7

Finanţe / Finance

obligatorie/compulsory

8

Management/ Management

obligatorie/compulsory

9

Bazele contabilităţii / Basic Accounting

obligatorie/compulsory

10

Macroeconomie/ Macro-economics

obligatorie/compulsory

11

Drept societar/ Company Law

obligatorie/compulsory

12

Preţuri şi concurenţă/ Prices and Competition

obligatorie/compulsory

13

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

14

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

15

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL II / Year II  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Contabilitate financiară fundamentală/ Fundamental Financial Accounting

obligatorie/compulsory

2

Control financiar/ Financial Control

obligatorie/compulsory

3

Monedă/ Currency

obligatorie/compulsory

4

Marketing/ Marketing

obligatorie/compulsory

5

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

obligatorie/compulsory

6

Contabilitate financiară aprofundată/ Advanced Financial Accounting

obligatorie/compulsory

7

Baze de date/Data Bases

obligatorie/compulsory

8

Strategii investiţionale în afaceri/ Investment Strategies in Business

obligatorie/compulsory

9

Pieţe de capital/ Capital Markets

obligatorie/compulsory

10

Finanţe publice/ Public Finance

obligatorie/compulsory

11

Practică de specialitate/ Internship

obligatorie/compulsory

12

Asigurări comerciale/ Commercial Insurance

optionala/optional

12

Doctrine economice contemporane/ Contemporany Economic Doctrines

optionala/optional

12

Etica în afaceri/ Business Ethics

optionala/optional

12

Drept bancar/ Banking Law

optionala/optional

13

Managementul mediului/ Environment Management

optionala/optional

13

Birotica/ Birotics

optionala/optional

13

Managementul proiectelor în afaceri/ Business Projects Management

optionala/optional

14

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

15

Politici monetare/ Monetary Policies

facultativa/elective

16

Comunicare de afaceri (engleză, franceză, germană)/ Business Communication (English, French, German)

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL III / Year III  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Gestiune bancară/ Bank Management

obligatorie/compulsory

2

Analiză economico-financiară 1 / Financial-economic Analysis 1

obligatorie/compulsory

3

Audit intern/ Internal Audit

obligatorie/compulsory

4

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune/ Designing Management Information Systems    

obligatorie/compulsory

5

Control de gestiune / Management Control

obligatorie/compulsory

6

Operaţiunile instituţiilor de credit/ Financial Institutions Operations  

obligatorie/compulsory

7

Fiscalitate/ Fiscality

obligatorie/compulsory

8

Analiză economico-financiară 2/  Financial-economic Analysis 2

obligatorie/compulsory

9

Audit financiar/ Financial Audit

obligatorie/compulsory

10

Evaluarea organizaţiilor/ The Valuation of Organisations

obligatorie/compulsory

11

Buget şi trezorerie publică/ Budget and public treasury     

obligatorie/compulsory

12

Elaborarea lucrării de licenţă / Developing the Final Thesis

obligatorie/compulsory

13

Relaţii monetar-financiare/ Monetary-financial Relations

optionala/optional

13

Modelarea deciziei monetar financiare/ Modelling the Monetary-financial Decision        

optionala/optional

13

Învestiţii directe şi finanţarea lor/ Direct investments and their financing              

optionala/optional

14

Contabilitatea instituţiilor de credit/Credit institutions accounting      

optionala/optional

14

Produse şi servicii bancare/ Banking products and services  

optionala/optional

14

Gestiunea financiară a întreprinderii/ The financial management of the entreprise    

optionala/optional

15

Geografia resurselor/The Geography of Resources      

facultativa/elective