About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


  ANUL I / Year I  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Economie 1/ Economics 1

obligatorie/compulsory

2

Matematică aplicată Ón economie/ Mathematics applied in the economy

obligatorie/compulsory

3

Istorie economică/ Economic history

obligatorie/compulsory

4

Dreptul afacerilor/ Business law

obligatorie/compulsory

5

Bazele programării/ The basics of programming

obligatorie/compulsory

6

Bazele tehnologiei informației/ The basics of information technology

obligatorie/compulsory

7

Limba străină / Foreign language

obligatorie/compulsory

8

Contabilitate/ Accounting

obligatorie/compulsory

9

Economie 2/ Economics 2

obligatorie/compulsory

10

Informatică/ Informatics

obligatorie/compulsory

11

Probabilități și statistică matematică/ Probabilities and mathematical statistics

obligatorie/compulsory

12

Analiză matematică/ Mathematical analysis

obligatorie/compulsory

13

Sisteme de operare/ Operating systems

obligatorie/compulsory

14

Limba străină/ Foreign language

obligatorie/compulsory

15 Educaţie fizică și sport/ Physical education and sport obligatorie/compulsory

16

Comunicare în afaceri în limbă străină/ Business communication in foreign languages

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL II / Year II  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Statistică/ Statistics

obligatorie/compulsory

2

Management/ Management

obligatorie/compulsory

3

Marketing/ Marketing

obligatorie/compulsory

4

Baze de date/ Data bases

obligatorie/compulsory

5

Bazele cercetărilor operaționale/ The bases of operational research

obligatorie/compulsory

6

Algoritmi și tehnici de programare/ Algorithms and programming techniques

obligatorie/compulsory

7

Comunicare în limbă străină pentru afaceri/ Foreign language communication for business

obligatorie/compulsory

8

Econometrie/ Econometrics

obligatorie/compulsory

9

Finanțe/ Finance

obligatorie/compulsory

10

Programare orientată pe obiect/ Object oriented programming

obligatorie/compulsory

11

Rețele de calculatoare/ Computer networks

obligatorie/compulsory

12

Comunicare și relații publice/ Communication and public relations

obligatorie/compulsory

13

Practică/ Internship

obligatorie/compulsory

14 Educaţie fizică și sport/ Physical education and sport obligatorie/compulsory
15 Programarea aplicațiilor Windows/ Programming Windows applications optionala/optional
16 Medii de programare vizuală/ Visual programming environments optionala/optional
17 Limba străină pentru afaceri/ Foreign language for business facultativa/elective

18

Medii de programare vizuală/ Visual programming environments

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL III / Year III  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Sisteme informaționale economice/ Information systems in economy

obligatorie/compulsory

2

Programare aplicații pe Web/ Web development applications

obligatorie/compulsory

3

Programare orientată obiect/ Object oriented programming

obligatorie/compulsory

4

Analiza și diagnoza sistemelor oconomico-sociale/ Analysis and diagnosis of socio-economic systems

obligatorie/compulsory

5

Doctrine economice contemporane/ Contemporary economic doctrines

obligatorie/compulsory

6

Statistică și variabile calitative / Statistics and qualitative variables

obligatorie/compulsory

7

Pachete software/ Software packages†††

obligatorie/compulsory

8

Strategii investiţionale Ón afaceri / Investment strategies in business ††††

obligatorie/compulsory

9

Dispozitive și aplicații mobile/ Devices and mobile applications

obligatorie/compulsory

10

Sisteme informatice pentru asistarea deciziilor/ Information systems in decision support

obligatorie/compulsory

11

Afaceri electronice/ E-business

obligatorie/compulsory

12

Eleborarea lucrării de licență / Developing the final thesis

obligatorie/compulsory

13

Programarea aplicațiilor Windows/ Programming Windows applications

optionala/optional

14

Programarea calculatoarelor în SGBD Oracle/ Computer programming in SGBD Oracle

optionala/optional

15 Structuri de date/ Data structures optionala/optional
16 Multimedia/ Multimedia optionala/optional
17 Construcția și depanarea calculatoarelor/ Construction and computer repairing facultativa/elective

18

Statistica mediului/ Environment statistics

facultativa/elective