About us Structure Location Parteners Undergraduate Master Programs Phd. Programs Admission Schedules Web Billboard [ro] Erasmus Parteners Erasmus programs Research centers Grants Publications
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Phone: 0330-101130,
0230-522978
Ext: Dean - 300
Secretriate - 303, 304

 

Hits since April 4, 2010

Esti aici: Prospective students >> Undergraduate

Start studying with us


  ANUL I / Year I  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Economie 1/ Economics 1

obligatorie/compulsory

2

Finanţe/ Finance

obligatorie/compulsory

3

Management/ Management

obligatorie/compulsory

4

Istoria gândirii economice/ The history of economic thinking

obligatorie/compulsory

5

Informatică/ Informatics

obligatorie/compulsory

6

Ecotehnologie/ Eco-tehnology

obligatorie/compulsory

7

Limba străină/ Foreign language

obligatorie/compulsory

8

Economie 2/ Economics 2

obligatorie/compulsory

9

Statistică/ Statistics

obligatorie/compulsory

10

Bazele contabilităţii/ Basic Accounting

obligatorie/compulsory

11

Matematică/ Mathematics

obligatorie/compulsory

12

Dreptul afacerilor/ Business Law

obligatorie/compulsory

13

Bazele merceologiei/ Basic Science of Commodities

obligatorie/compulsory

14

Limba străină/ Foreign language

obligatorie/compulsory

15

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

16

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL II / Year II  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Contabilitate financiară/ Financial Accounting

obligatorie/compulsory

2

Managementul operaţional/ Operational Management

obligatorie/compulsory

3

Marketing/ Marketing

obligatorie/compulsory

4

Limbaje de programare/ Programming Languages

obligatorie/compulsory

5

Managementul proiectelor/ Project Management

obligatorie/compulsory

6

Tranzacţii comerciale internaţionale/ International Commercial Transactions

obligatorie/compulsory

7

Limba străină/ Foreign language

obligatorie/compulsory

8

Managementul IMM/ SME Management

obligatorie/compulsory

9

Planificare şi prognoză/ Planning and Forecasting

obligatorie/compulsory

10

Baze de date pentru management / Data Bases for Management    

obligatorie/compulsory

11

Monedă si credit/ Currency and Credit 

obligatorie/compulsory

12

Negociere şi comunicare în afaceri / Business Communication and Negotiation  

obligatorie/compulsory

13

Practica de specialitate/ Internship      

obligatorie/compulsory

14

Economia întreprinderii/ The Economy of the Enterprise       

optionala/optional

14

Managementul mediului/ Environment Management

optionala/optional

14

Istoria şi evoluţia UE/ The History and Evolution of the EU   

optionala/optional

15

Educaţie fizică/ Physical Education

facultativa/elective

16

Limba străină/ Foreign language

facultativa/elective

 

 

 

  ANUL III / Year III  
Nr./No. Disciplina / Discipline Tip / type

1

Managementul resurselor umane/ Human Resources Management    

obligatorie/compulsory

2

Analiză economico-financiară/ Economic-financial Analysis

obligatorie/compulsory

3

Managementul investiţiilor/ Investment Management            

obligatorie/compulsory

4

Management internaţional/ International Management               

obligatorie/compulsory

5

Dreptul muncii/ Labour Law     

obligatorie/compulsory

6

Managementul serviciilor/ Management of Services      

obligatorie/compulsory

7

Modelarea şi simularea proceselor economice/ Modelling and Simulation of Economic Processes   

obligatorie/compulsory

8

Management strategic/ Strategic Management   

obligatorie/compulsory

9

Comportament organizational/ Organisational Behaviour     

obligatorie/compulsory

10

Elaborarea lucrare licenţă / Developing the Final Thesis

obligatorie/compulsory

11

Pieţe de capital/ Capital Markets         

optionala/optional

11

Relaţii financiare internaţionale/ International Financial Relations        

optionala/optional

11

Management financiar/ Financial Management   

optionala/optional

11

Sisteme de asistare a deciziei/ Decisional Systems

optionala/optional

12

Evaluarea organizaţiilor/ The Valuation of Organisations

optionala/optional

12

Contabilitate managerială/ Management Accounting  

optionala/optional

12

Fiscalitate/ Fiscality 

optionala/optional

12

Control de gestiune/ Management Control       

optionala/optional