Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Cadre didactice

Angela ALBU

Conferențiar univ. dr.

- angelaa@seap.usv.ro
- Director dep. Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor

Anișoara-Niculina APETRI

Conferențiar univ. dr.

- anisoarad@seap.usv.ro

Ionuț BALAN

Lector univ. dr.

- ionutb@seap.usv.ro

Camelia BĂEȘU

Conferențiar univ. dr.

- cameliab@seap.usv.ro

Mihaela BÎRSAN

Conferențiar univ. dr.

- mihaelab@seap.usv.ro

Ruxandra BEJINARU

Lector univ. dr.

- ruxandrab@seap.usv.ro

Carmen BOGHEAN

Conferențiar univ. dr.

- carmenb@seap.usv.ro

Florin Boghean

Conferențiar univ. dr.

- florinb@seap.usv.ro

Otilia BORDEIANU

Lector  univ. dr.

- otiliaa@seap.usv.ro

Aurel BURCIU

Profesor univ. dr.

- aurelb@seap.usv.ro

Simona BUTA

Lector univ. dr.

- simonab@seap.usv.ro

Irina Ștefana CIBOTARIU

Conferențiar univ. dr.

- irinac@seap.usv.ro

Gabriela CIOBAN

Lector univ. dr.

- gabrielac@seap.usv.ro

Carmen CHAȘOVSCHI

Conferențiar univ. dr.

- carmenc@seap.usv.ro

Tudor COLOMEISCHI

Lector univ. dr.

- tudorc@seap.usv.ro

Iulian Condratov

Lector univ. dr.

- iulianc@seap.usv.ro

Angelica COZORICI

Lector univ. dr.

- angelac@seap.usv.ro

Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ

Lector univ. dr.

- luciad@seap.usv.ro

Claudia GRIGORAȘ-ICHIM

Lector univ. dr.

- claudiag@seap.usv.ro

Veronica GROSU

Profesor univ. dr.

- veronicag@seap.usv.ro

Cristian-Valentin HAPENCIUC

Profesor univ. dr.

- valentinh@seap.usv.ro
- Director dep. Management şi Administrarea Afacerilor

Elena HLACIUC

Profesor univ. dr.

- elenah@seap.usv.ro
- Director dep. Contabilitate, Audit şi Finanţe

Anamaria Bores (Hlaciuc)

Asist. univ.

- anamariah@seap.usv.ro

Nina HOLBAN

Conferențiar univ. dr.

- ninah@seap.usv.ro

Eugenia IANCU

Conferențiar univ. dr.

- eiancu@seap.usv.ro

Cristinel ICHIM

Lector univ. dr.

- cristineli@seap.usv.ro

Leonard IURESCU

Lector univ. dr.

- leonardi@seap.usv.ro

Rozalia KICSI

Conferențiar univ. dr.

- rozaliak@seap.usv.ro

Gabriela LEUCIUC

Lector univ. dr.

- gabrielal@seap.usv.ro

Mariana LUPAN

Conferențiar univ. dr.

- marianal@seap.usv.ro

Anamaria MACOVEI

Lector univ. dr.

- anamariam@seap.usv.ro

Camelia Cătălina MIHALCIUC

Conferențiar univ. dr.

- cameliam@seap.usv.ro

Gheorghe MOROȘAN

Lector univ. dr.

- morosang@seap.usv.ro

Carmen Eugenia NĂSTASE

Profesor univ. dr.

- carmenn@seap.usv.ro

Alexandru-Mircea NEDELEA

Conferențiar univ. dr.

- alnedelea@yahoo.com

Paul Pașcu

Lector univ. dr.

- paulp@seap.usv.ro

Mihai POPESCU

Conferențiar univ. dr.

- mihaip@seap.usv.ro

Gabriela PRELIPCEAN

Profesor univ. dr.

- gabrielap@seap.usv.ro
- Prorector al Univ. "Ştefan cel Mare" Suceava

Elisabeta ROȘCA

Conferențiar univ. dr.

- elisabetar@seap.usv.ro

Liviu Scutariu

Lector univ. dr.

- livius@seap.usv.ro

Liliana SCUTARU

Lector univ. dr.

- lilianas@seap.usv.ro

Tiberiu SOCACIU

Conferențiar univ. dr.

- socaciu@seap.usv.ro

Marian SOCOLIUC

Lector univ. dr.

- marians@seap.usv.ro

Pavel Stanciu

Lector univ. dr.

- pavels@seap.usv.ro

Mihaela STATE

Lector univ. dr.

- mihaelas@seap.usv.ro

Ștefăniță ȘUȘU

Conferențiar univ. dr.

- stefanitas@seap.usv.ro

Doru Eugen TILIUȚE

Profesor univ. dr.

- dtiliute@seap.usv.ro

Mihaela TULVINSCHI

Conferențiar univ. dr.

- mihaelat@seap.usv.ro

Romulus Vancea

Conferențiar univ. dr.

- romulusv@seap.usv.ro

Mariana VLAD

Lector univ. dr.

- marianav@seap.usv.ro

Sorin VLAD

Lector univ. dr.

- sorinv@seap.usv.ro

Colaboratori

-

-

-