Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Biblioteca digitală


ANUL I

Semestrul I Semestrul II
Economie 1 Contabilitate
Dreptul Afacerilor Economie 2
Finanţe Informatică
Marketing Management
Limba Engleză Matematică Aplicată în Economie
Statistică Limba Engleză
Istorie Economică  
   

ANUL II

Semestrul I Semestrul II
Economia Întreprinderii Economie Monetară și Financiară
Contabilitate Financiară Fundamentală Marketing Internațional
Gestiunea Financiară a Întreprinderii Piețe de Capital
Limba Engleză Planificare și Prognoză
Management Tehnici și Operațiuni Bancare
Managementul Resurselor Umane Managementul Calității
Sisteme Informaționale și Aplicații Informatice în AF  
Economie Europeană  
   

ANUL III

Semestrul I Semestrul II
Analiză Economico-Financiară Control Financiar
Comunicare şi Negocierea Afacerilor Contabilitate Managerială
Managementul Asigurărilor Fiscalitate
Managementul Mediului Globalizare Economică
Managementul Producției Tranzacții Comerciale Internaționale
Strategii Investiționale în Afaceri Relații Financiare Internaționale