Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Biblioteca digitală


ANUL I

Semestrul I Semestrul II
Economie 1 Bazele Contabilității
Dreptul Afacerilor Economie 2
Finanţe Informatică
Marketing Management
Limba Engleză Matematică Aplicată în Economie
Statistică Managementul Calității
Istorie Economică Limba Engleză
   

ANUL II

Semestrul I Semestrul II
Economia Întreprinderii Economie Monetară și Financiară
Contabilitate Financiară Fundamentală Marketing
Gestiunea Financiară a Întreprinderii Piețe de Capital
Limba Engleză Planificare și Prognoză
Management Tehnici și Operațiuni Bancare
Managementul Resurselor Umane  
Sisteme Informaționale și Aplicații Informatice în AF  
Economie Europeană  
   

ANUL III

Semestrul I Semestrul II
Analiză Economico-Financiară Control Financiar
Comunicare şi Negocierea Afacerilor Contabilitate Managerială
Managementul Asigurărilor Fiscalitate
Managementul Mediului Globalizare Economică
Managementul Producției Tranzacții Comerciale Internaționale
Strategii Investiționale în Afaceri Relații Financiare Internaționale