Avizier Web ID

 

Studentii ce nu au promovat toate disciplinele...

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE
NU AU PROMOVAT TOATE EXAMENELE DIN
ANII UNIVERSITARI ANTERIORI

(promovează în 2019-2020 cu discipline nepromovate)

În conformitate cu „PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind contractarea disciplinelor nepromovate din ani universitari anteriori PO-SG-12”:

Contractarea disciplinelor nepromovate din anii anteriori se face de către studenţi prin semnarea unui act adiţional la contractul de studii. Actul adiţional prevede ce discipline nepromovate se contractează în anul universitar în curs, obligativitatea refacerii activităţilor prevăzute în fişa disciplinei, precum şi plata taxelor stabilite. Acesta se încheie până la 15 octombrie 2019.

Plata taxelor disciplinelor nepromovate se va face în maximum 30 de zile de la începutul fiecărui semestru aferent disciplinelor contractate. În cazul în care aceste termene nu sunt respectate, contractarea se va face în următorul an universitar.

Contractarea disciplinelor implică refacerea integrală a activităţilor prevăzute în fişa disciplinei şi prezentarea la examene în sesiunile normale. Studenţii care contractează disciplinele nepromovate din anii anteriori au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca studenţii alături de care refac activităţile.

In cazul in care aceste termene nu sunt respectate, contractarea se va face in urmatorul  an universiter.

Valoarea unui credit este de:
45,83 lei (la taxa de şcolarizare de 2750 lei)
50 lei (la taxa de şcolarizare de 3000 lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare, in data de 01.10.19, facuta de Lucian Palievici