Avizier Web ID

 

Achitare taxe prin banca

Având în vedere situația generată de pandemie, taxele pot fi achitate prin bancă.
Pentru a plăti taxa prin bancă sau prin mandat poștal, se vor indica următoarele date de identificare:
Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Cont IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX
CUI: 4244423
Banca: Trezoreria Operativă a Municipiului Suceava
în vederea înregistrării corecte în evidențele contabile, este necesară completarea obligatorie în documentul prin care se face plata a următoarelor date:
- Nume, prenume (din certificatul de naștere);
- CNP-ul studentului pentru care se face plata;
- Facultatea;
- Tipul taxei;
Informațiile se regăsesc și pe site-ul USV.


Ultima modificare, in data de 18.05.20, facuta de Lucian Palievici