Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Orar - Semestrul II, an universitar 2018-2019

Vă rugăm să verificaţi periodic orarul deoarece pot surveni modificări.

Prezenţa la orele de laborator aferente disciplinelor de informatică este OBLIGATORIE!


Programe de studiu:

1. Administrarea afacerilor

2. Asistenţă managerială şi Administrativă/Asistenţă managerială şi secretariat

3. Contabilitate şi informatică de gestiune

4. Economia comerţului, turismului şi serviciilor