Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE FACE PE BAZA CARNETULUI DE STUDENT VIZAT PENTRU ACEST AN UNIVERSITAR.
STUDENȚII EXMATRICULAȚI PENTRU NEPLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE NU AU DREPTUL DE A SUSȚINE EXAMENELE PÂNĂ LA REGLEMENTAREA SITUAȚIEI FINANCIARE.


Programare sesiune restanțe I

Programare sesiune restanțe 1, o găsiți AICI.

Anexa 1 o găsiți AICI.
Anexa 2 o găsiți AICI.

Vă rugăm să consultaţi periodic programările deoarece pot surveni modificări.


 

Programarea examenelor, semestrul I

Programarea examenelor, semestrul I an universitar 2019-2020, o găsiți AICI.

Vă rugăm să consultaţi periodic programările deoarece pot surveni modificări.


 

Programarea colocviilor, semestrul I

Programarea colocviilor, semestrul I an universitar 2019-2020, o găsiți AICI.

Vă rugăm să consultaţi periodic programările deoarece pot surveni modificări.