Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE FACE PE BAZA CARNETULUI DE STUDENT VIZAT PENTRU ACEST AN UNIVERSITAR.
STUDENȚII EXMATRICULAȚI PENTRU NEPLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE NU AU DREPTUL DE A SUSȚINE EXAMENELE PÂNĂ LA REGLEMENTAREA SITUAȚIEI FINANCIARE.


Programarea colocviilor/examenelor

În această pagină vor fi afişate, din timp, programările colocviilor/examenelor/restanţelor.

Vă rugăm să reveniţi.