Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Echipa noastră

Carmen-Eugenia NĂSTASE

Decan FSEAPvezi prezentare

Mariana LUPAN

Prodecan FSEAPvezi prezentare

Camelia Pricop

Secretar ID

- domeniu activitate
- cameliac@seap.usv.ro

vezi prezentare

Sorin Vasilache

Secretar ID

- domeniu activitate
- vasilaches@seap.usv.ro

vezi prezentare

Colaboratori

Lucian Palievici

Inginer de sistem

- administrator website

vezi prezentare