EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului IE

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului IE

Informatica, sau ştiinţa prelucrării automate a datelor, a pătruns în prezent în toate domeniile vieţii economice şi sociale contribuind, din plin, la creşterea siguranţei, preciziei şi vitezei prelucrării datelor uşurând, deopotrivă, munca şi a simplului operator dar şi a managerului. Informatica economică s-a desprins ca o ramură a informaticii fiind aplecată asupra problematicilor specific economice. De la programe simple de evidenţă a personalului, la cele de gestiune economică şi financiară, mergând până la aplicaţii integrate complexe, inclusiv de asistare a deciziei manageriale. Informatica economică este pregătită să ofere suport pentru cele mai noi şi mai diverse provocări ale practicii şi teoriei economice.
Programul de studii de licenţă Informatică economică, oferă absolvenţilor lui competenţele necesare unei abordări ştiinţifice, cu pronunţat caracter aplicativ, a fenomenelor economice şi abilitatea de a interpreta, modifica sau crea aplicaţii informatice specifice. Programul îmbină într-o manieră echilibrată pregătirea economică generală prin discipline precum Microeconomie, Macroeconomie, Contabilitate, Management, Marketing, Finanţe, Statistică economică, Econometrie, Matematici financiare, Managementul afacerilor, Dreptul afacerilor, cu cele de specialitate cum sunt Bazele tehnologiei informaţiei, Sisteme de operare, Baze de date, Programarea calculatoarelor, Reţele de calculatoare, Sisteme informatice, Proiectarea aplicaţiilor pe Internet şi multe altele.
Această specializare, de economist înzestrat cu temeinice cunoştinţe şi abilităţi în Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor oferă şanse sporite şi oportunităţi noi de încadrare pe piaţa muncii, în profesii de economist, specialist IT, analist economic, programator sau distribuitor de produse şi servicii IT, consultant în domeniul serviciilor informatice şi multe altele. Alături de Cibernetica economică, Informatica economică reprezintă un domeniu de vârf şi de mare actualitate în teoria şi practica economică.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
d) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
e) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale
g) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea diferitelor concepte, metode şi tehnici specifice sistemelor informatice şi limbajelor de programare
b) Cunoaşterea, analiza şi previzionarea fenomenelor şi proceselor caracteristice domeniului economic pe baza metodelor matematice, econometrice, statistice şi informatice adecvate
c) Capacitatea de a utiliza şi dezvolta produse software pentru care oferă informaţiile necesare decidenţilor sau unor categorii de utilizatori finali care fundamentează şi/sau elaborează decizii la nivel micro- sau macroeconomic
d) Elaborarea de studii de fezabilitate, de diagnosticare a activităţilor şi de formulare de soluţii informatice pentru limitarea sau înlăturarea fenomenelor sau proceselor nefavorabile sau pentru perfecţionarea stării actuale a sistemelor în diferite contexte economice

Ocupaţii posibile:

Administrator reţea de calculatoare - 252301; Analist - 251201; Asistent de cercetare economist în economia generală - 263117; Asistent de cercetare în informatică - 214918; Consultant în informatică - 251901; Dezvoltator e-learning - 235905; Programator - 251202; Programator de sisteme informatice - 251204; Proiectant sisteme informatice - 251101;


Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți