EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului AI

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului AI

Programul de studii este acreditat conform prevederilor impuse de legislaţia în materie din ţara noastră, în acord cu angajamentele asumate prin Declaraţia de la Bologna. El răspunde cerinţelor pieţei muncii actuale, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a intensificării interdependenţelor dintre economiile lumii, ca urmare a fenomenului globalizării. Misiunea şi obiectivele asumate, dar şi curriculum propus asigură compatibilitatea cu domeniul de studii şi cu domeniile apropiate; de asemenea, oferă aceleaşi competenţe şi oportunităţi/perspective în carieră ca şi programele de studii organizate în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate de alte universităţi din spaţiul european.

Competenţe asigurate

Formarea competenţelor generale şi specifice ale profesionistului din domeniul afacerilor internaţionale reprezintă o preocupare majoră a programului de studii. Printre acestea menţionăm: - abilităţi de comunicare în afaceri în cel puţin două limbi străine; - înţelegerea conceptelor şi abordărilor specifice domeniului economiei şi afacerilor internaţionale; - cunoaşterea teoriilor şi modelelor specifice economiei internaţionale şi utilizarea lor în evaluarea fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice domeniul economiei şi afacerilor internaţionale; - cunoaşterea tehnologiilor informaţionale specifice economiei şi afacerilor internaţionale şi capacitatea de a le utiliza pentru rezolvarea problemelor specifice afacerilor internaţionale; - capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la activităţile, fenomenele şi procesele specifice domeniului economiei şi afacerilor internaţionale; - capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice domeniului economiei şi afacerilor internaţionale; - capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi de lucru în echipă; - capacitatea de a redacta documente şi rapoarte specifice afacerilor internaţionale; - cunoaşterea şi înţelegerea reglementărilor şi uzanţelor în problemele de afaceri internaţionale; - cunoaşterea teoriilor şi modelelor din domenii de graniţă şi complementare; - interpretarea şi aplicarea reglementărilor şi uzanţelor specifice afacerilor internaţionale; - negocierea, contractarea şi derularea de afaceri internaţionale, potrivit mandatelor încredinţate; - capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi complexe;

Oportunităţi în carieră

Absolvenţii acestui program beneficiază de avantajul corelării între competenţele dobândite şi posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii; posibilităţile de dezvoltare a carierei sunt variate. Ei pot ocupa locuri de muncă extrem de diverse, atât în mediul privat, cât şi în cel public: companii de afaceri naţionale şi multinaţionale, centre de afaceri, bănci, societăţi de asigurare, firme de consultanţă şi management, organizaţii non-guvernamentale, instituţii culturale, de cercetare, învăţământ, mass-media ş.a. Conform COR 2011, pot fi ocupate de către absolvenţi, în funcţie de context, printre altele, posturi precum: economist, administrator societate comercială, agent consular, expert/inspector vamal, referent relaţii externe, corespondent comercial, secretar economic, specialist marketing, asistent comercial, expert relaţii externe, consilier afaceri europene, expert contractare activităţi investiţionale, analist servicii client ş.a.(www.mmssf.ro). Absolvenţii acestui program de studii de licenţă îşi pot continua pregătirea, optând pentru unul dintre programele de studii de masterat organizate de FSEAP (fie în acelaşi domeniu, fie în alte domenii de studii) sau de alte universităţi din ţară sau din străinătate. Studenţilor li se oferă posibilitatea de a urma programe de studii psiho-pedagogice pentru formarea iniţială în vederea obţinerii certificării pentru profesii didactice.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
d) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
e) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale
g) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de comercializare pe pieţele internaţionale, precum şi de plăţi şi investiţii internaţionale în contextul economiei globale şi al afacerilor europene
b) Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor specifice negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională
c) Capacitatea de a dezvolta studii de oportunitate şi rapoarte de cercetare a mediului economic internaţional pentru fundamentarea de politici publice în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi al afacerilor europene
d) Comunicarea profesională de afaceri scrisă şi verbală într-o a doua limbă de circulaţie internaţională
e) Competenţe specifice gestionării, promovării şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor româneşti şi a celor internaţionale

Ocupaţii posibile:

Agent de dezvoltare - 242207; Analist cumpărări/consultant furnizori - 243301; Analist investiţii - 241211; Analist preţ de revenire/costuri - 241220; Analist servicii client - 243216; Asistent comercial - 243219; Asistent de cercetare economist în management - 263113; Asistent de cercetare economist în marketing - 263121; Asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale - 263123; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Cercetător economist în relaţii economice internaţionale - 263122; Consilier afaceri europene - 242214; Consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale - 263105; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene - 242213; Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului - 242219; Expert contractare activităţi investiţionale - 241257; Expert eficientizare investiţii - 241259; Expert/inspector vamal - 335105; Inspector de concurenţă - 263110; Planificator/specialist plan sinteze - 241255; Referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare) - 432341; Referent relaţii externe - 242215; Secretar economic (studii superioare) - 263126; Specialist plan progres - 242109; Specialist îmbunătăţire procese - 242102


Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți