EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului AF

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului AF

Programul de studii de licenţă Administrarea afacerilor este acreditat, respectând în totalitate condiţiile impuse de actele normative în vigoare. Acest program de studii răspunde funcţiei formative, instructive a învăţământului economic, pornind de la condiţii date de un mediu extern în permanentă schimbare: exigenţe crescute pentru creşterea nivelului calitativ al formării academice, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, standarde ridicate în formarea academică naţională şi internaţională, procesul concurenţial între instituţiile de învăţământ superior din ţară, creşterea în ritm alert a cunoştinţelor şi noutăţilor tehnice aplicate în domeniul economic, al managementului şi administrării afacerilor.

Competenţe asigurate

Formarea competenţelor generale şi specifice ale profesionistului din domeniul administrarea afacerilor reprezintă o preocupare majoră a programului de studii de licenţă Administrarea afacerilor. Printre acestea menţionăm: - Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete; - Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activităţi şi scopuri de afaceri; - Asumarea responsabilităţilor de a elabora un program personal de autoperfecţionare; - Conceperea şi conducerea proceselor specifice administrării afacerilor; - Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri; - Fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate; - Fundamentarea programelor de marketing în afaceri, strategiilor şi procedurilor necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor; - Participarea la fundamentarea de studii de pre-fezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri necesare, reale, legale şi eficiente, precum şi a planurilor, programelor şi procedurilor de îndeplinire în timp real.

Perspective în carieră

Finalizarea studiilor la ciclul de licenţă Administrarea afacerilor oferă absolvenţilor posibilitatea ocupării unor posturi/funcţii diverse atât în companii private, cât şi în instituţii publice; astfel, pot fi ocupate de către absolvenţi, în funcţie de context, printre altele, posturi precum: economist, manager general, manager comercial, director vânzări, administrator, consilier expert, inspector, manager de produs, consultant vânzări, specialist îmbunătăţire procese, expert contractare activităţi investiţionale, manager de inovare ş.a. Absolvenţii acestui program de studii de licenţă îşi pot continua pregătirea profesională, urmând cursurile de masterat la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava sau la diferite alte centre universitare din ţară sau din străinătate. Studenţilor li se oferă posibilitatea de a urma programul de studii psiho-pedagogice pentru formarea iniţială în vederea obţinerii certificării pentru profesii didactice.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
d) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
e) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale
g) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice managementului afacerilor şi optimizării activităţii firmelor
b) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de afaceri şi de fundamentare a deciziei de afaceri
c) Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor
d) Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managenetului calităţii la nivel de organizaţie / de sistem şi de proces economic
e) Fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a conceperii şi lansării pe piaţă de noi produse şi servicii

Ocupaţii posibile:

Administrator - 515104; Administrator societate comercială - 242111; Administrator hotel - 141104; Agent pentru servicii de investiţii financiare - 331108; Agent de dezvoltare - 242207; Agenţi de vânzări - 3322; Asistent de cercetare economist în management - 263113; Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 263101; Logistician gestiune flux - 214135; Manager - 112029; Manager de operaţiuni/produs - 241226; Planificator/specialist plan sinteze - 241255


Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți