EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului FB

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului FB

Programul de studii de licenţă Finanţe şi Bănci este acreditat, respectând în totalitate condiţiile impuse de actele normative în vigoare. Acest program de studii răspunde funcţiei formative, instructive a învăţământului economic, pornind de la condiţii date de un mediu extern în permanentă schimbare: exigenţe crescute pentru creşterea nivelului calitativ al formării academice, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, standarde ridicate în formarea academică naţională şi internaţională, procesul concurenţial între instituţiile de învăţământ superior din ţară, creşterea în ritm alert a cunoştinţelor şi noutăţilor tehnice aplicate în domeniul economico-financiar. Specializarea asigură, prin cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de către studenţi, perfecţionarea acestora pentru a deveni economişti în domeniul financiar-bancar.

Competenţe asigurate:

Formarea competenţelor generale şi specifice ale profesionistului din domeniul Finanţe reprezintă o preocupare majoră a programului de studii de licenţă Finanţe şi Bănci. Printre acestea menţionăm: stăpânirea limbajului financiar-bancar pentru a comunica în scris şi verbal, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională; capacitatea de a utiliza eficient metodele şi tehnicile de execuţie specifice instituţiilor financiare, bancare, de asigurări şi entităţilor pieţelor de capital; abilitatea de a genera, prelucra şi gestiona informaţii în domeniul financiar-bancar; capacitatea de a efectua, executa operaţiuni şi activităţi specifice entităţilor financiare,bancare, de asigurări; capacitatea de a se integra în echipe care efectuează activităţi de control şi audit financiar; capacitatea de a identifica şi de a aplica principalele tipuri de tranzacţii şi evenimente din domeniul finanţelor şi băncilor; abilităţi de analiză şi interpretare a operaţiunilor fiscale; capacitatea de a determina, de a calcula şi analiza informaţii privind impozitele şi taxele entităţilor; executarea de lucrări în cadrul compartimentelor de buget, trezorerie, audit din cadrul entităţii comerciale şi instituţiei financiar-bancare; capacitatea de a utiliza instrumentul statistico-matematic în realizarea de studii, investigaţii, analize, auditări şi previziuni asupra informaţiilor financiare înregistrate la nivel de entitate ; analiza, studierea şi evaluarea proceselor informaţionale la nivelul organizaţiilor economice.

Perspective în carieră:

Finalizarea studiilor la ciclul de licenţă Finanţe şi Bănci oferă absolvenţilor posibilitatea ocupării unor posturi/funcţii diverse atât în companii private, cât şi în instituţii publice; astfel, pot fi ocupate de către absolvenţi, în funcţie de context, printre altele, posturi precum: economist în domeniu, manager financiar, analist financiar, consultant financiar/fiscal, consilier financiar, administrator de portofoliu, administrator de portofoliu, auditor financiar, ofiţer de credite, manager de trezorerie, alte opţiuni ocupaţionale în domeniu. Absolvenţii acestui program de studii de licenţă îşi pot continua pregătirea profesională, urmând cursurile de masterat la Universitatea "ştefan cel Mare" Suceava sau la diferite alte centre universitare din ţară sau din străinătate. Studenţilor li se oferă şi posibilitatea de a urma programul de studii psiho-pedagogice pentru formarea iniţială în vederea obţinerii certificării pentru profesii didactice.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
d) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
e) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale
g) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor economico-financiare utilizate în analiza şi decizia financiară la nivel micro- si/sau macroeconomic;
b)înţelegerea şi utilizarea în comunicare profesională scrisă şi verbală din cadrul oraganizaţiei şi a organizaţii a limbajului financiar-bancar de specialitate;
c) Aplicarea de concepte şi indicatori financiari pentru realizarea de proiecte şi analize specifice domeniului financiar prin culegerea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor financiare din economie în vederea identificării de soluţii pentru situaţiile problematice observate;
d) Capacitatea de a utiliza instrumentarul statistico-matematic în realizarea de studii, rapoarte de cercetare, analize şi previziuni privind fenomenele financiare înregistrate la nivel de organizaţie sau la nivel de piaţă naţională sau internaţională

Ocupaţii posibile:

Administrator bancar/ produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investiţii - 241211; Asistent analist - 241307; Comisar gardă financiară - 241202; Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist bancă - 241224; Expert / inspector vamal - 335105; Inspector asigurări - 241106; Inspector financiar-bancar - 241205; Inspector de specialitate asigurări - 241242; Inspector de risc - 241217; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) - 241230; Referent bancar / societate de leasing - 241236; Referent de specialitate în asigurări - 241244; Referent de specialitate financiar-contabil - 241104; Specialist sistem asigurări - 241250Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți