EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului MNG

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului MNG

Programul de studii Management are ca scop pregatirea viitorilor manageri, care isi vor desfasura activitatea in toate sectoarele economiei, existand perspective certe privind absorbtia lor de catre organizatiile de pe piata muncii. Dorind sa formeze manageri avizati, capabili de a rezolva problemele corporatiilor contemporane, specializarea isi propune nu doar sa furnizeze educatie in domeniul managementului si administrarii afacerilor, ci sa ofere studentilor tehnici si instrumente specifice managementului pentru atingerea obiectivelor organizationale. Studentii isi pot dezvolta abilitatile practice in cadrul stagiilor de practica sau pot participa la schimburi universitare cu alte facultati de profil din Uniunea Europeana. Pentru cei interesati de lansarea unei afaceri sau de consolidarea notiunilor de antreprenoriat CAST, Clubul Antreprenorial Studentesc, ofera o paleta larga de activitati interesante extrascolare.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
d) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
e) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale
g) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea contextuală a conceptelor manageriale specifice economiei de piată
b) Evaluarea, interpretarea şi explicarea într-o abordare integratoare a fenomenelor şi tendinţelor constatate în dezvoltarea organizaţiilor
c) Aplicarea creatoare a metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul economiei româneşti şi al tipului comportamental al firmei în domenii specifice funcţiei de vânzare, funcţiei de cumpărare, funcţiei de cercetare - dezvoltare, funcţiei de coordonare de proces al fabricaţiei, funcţiei de resurse umane etc.
d) Utilizarea competenţelor asimilate în reducerea riscurilor şi valorificarea avantajelor mediului concurenţial, pornind de la valenţele propriei organizaţiei

Ocupaţii posibile:

Asistent de cercetare economist în management - 263113; Auditor intern - 241105; Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 263101; Documentarist ordonare logistică - 214137; Logistician gestiune flux - 214135; Manager al sistemelor de management al calităţii - 325701; Manager de operaţiuni/produs - 241226; Manager de produs - 243104; Manager de proiect - 242101; Planificator/specialist plan sinteze - 241255; Specialist resurse umane - 242314

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți