EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2019 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2019-11-04
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300
Secretariat - 303, 304

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul DEEF

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul DEEF

DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE ECONOMICO-FINACIARĂ (DEEF)

Obiectivul programului de master (DEEF) este acela de a adapta curricula universitară, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România, furnizând masteranzilor cunoştinţele şi instrumentele necesare în vederea integrării analizei economico - financiare a solvabilităţii unei firme, cu cele ale contextului competitiv de referinţă, pentru a putea înţelege situaţia actuală şi perspectivele sale pe termen scurt şi mediu.

În prezent, toate entităţile economice indiferent de domeniul activităţii de bază au nevoie de manageri şi profesionişti care să le asigure o consultanţă transversală, ce nu se limitează la o simplă evidenţă contabilă şi fiscală, ci la o înţelegere globală a echilibrului economico-financiar şi a acţiunilor celor mai eficiente ce se impun atât în situaţii de normalitate cât şi în situaţii de criză.

Examinând în profunzime evoluţia activităţii unei firme, începând cu analiza situaţiilor financiare şi a indicatorilor de performanţă, continuând cu modalităţile d finanţare şi de interpretare a modelului de business, cu identificarea trendurilor aferente sectoarelor dominante şi a conexiunii lor la dinamica dorită de entitate, masteranzii vor învăţa să construiască "economia" firmei pentru a putea evalua fiecare activ în parte, business units sau valoare globală.

Focalizarea atenţiei pe previziunile dinamicii sectoriale, pe gradul de dependenţă a strategiilor economice faţă de domeniul competitiv de referinţă şi pe legăturile dintre valoarea drivers-lor operaţionali ai firmei şi datele sale financiare, va ajuta masteranzii să-şi îmbunătăţească şi să-şi perfecţioneze abilităţile de evaluare a valorii unei entităţi economice sau financiare, începând cu perioada prezentă, să previzioneze performanţa financiară viitoare, să identifice oportunităţile de restructurare sau de relansare a activităţii.

Cu privire la competenţele oferite de programul de master DEEF, acestea sunt:

 • Dezvoltarea instrumentelor pentru evaluarea riscurilor strategice sau financiare ale entităţii economice şi examinarea momentelor critice în fundamentarea deciziilor de management, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu; dar şi a impactului cu privire la atragerea de potenţiali finanţatori/investitori.
 • Capacitatea de a analiza dincolo de datele şi informaţiile din situaţiile financiare, prin intermediul unui proces organizat şi structurat de analiză previzională, finalizat prin alegerea celor mai bune decizii de investiţii şi finanţare.
 • Trecerea de la simpla evaluare a riscului pe o abordare a evaluării firmei (a fiecărui activ în parte sau unitate de business) într-o optică relaţională şi de servicii.

Cui se adresează programul de master DEEF

Acest program se adresează tuturor absolvenţilor de Ştiinţe economice, indiferent de specializarea absolvită, absolvenţilor de ştiinţe administrative şi juridice, ştiințe tehnice, precum şi altor persoane interesate să înţeleagă şi să aprofundeze logica analizei economico-financiare şi a evaluării unei afaceri sau anumitor categorii de active, din punct de vedere al finanţatorului/investitorului.

Structura programului de master DEEF

Pe parcursul studiilor efectuate în cadrul programului DEEF, masteranzii se vor confrunta cu o combinaţie de cursuri teoretice, studii de caz efectuate în cadrul unor firme aflate în anumite faze de impas economic şi financiar, discuţii, dezbateri şi reflecţii. Principalele subiecte specifice acestei specializări includ:

 • Perspectivele şi scopul utilizării evaluării activelor, a unei afaceri sau ale unei firme; ansamblul ariilor de risc economic şi legătura lor cu structurile bilanţiere;
 • Analiza avansată a raportărilor financiare în vederea evaluării strategiilor economice ale firmei şi a riscurilor previzionale;
 • Analiza contextului competitiv de referinţă în care operează o entitate economică, în vederea identificării principalelor variabile cheie şi a evoluţiei lor pe termen scurt şi mediu;
 • înţelegerea modelelor de business a entităţii, a poziţiei sale competitive şi a gradului său de dependenţă faţă de dinamica impusă de contextul de referinţă în care operează;
 • Legătura dintre diagnosticul competitiv al firmei şi evaluarea sa financiară, într-o optică previzională;
 • Aprofundarea normelor de evaluare (indirect a celor contabile şi de audit) aplicabile în România în vederea corectei aplicări în practică şi a creşterii calităţii raţionamentului profesional;
 • Previzionarea economică şi financiară în vederea optimizării deciziilor de structură financiară: construire şi analiză;
 • Sensitivity analysis cu privire la factorii cheie ai previzionării şi a spaţiilor de manevrare a politicilor de gestiune;
 • Monitorizarea operaţiunilor de finanţare a firmei client: debt capacity; capacitatea de rambursare; beneficiile economice viitoare.
 • Utilizarea programelor informatice (Excel, etc) pentru analiza şi simularea capacităţii de finanţare, care permit discuţii interactive cu privire la efectele produse de factorii cheie şi de spaţiile de manevră a politicilor de gestiune.

Atestat - Diplomă

La finalizarea studiilor este prevăzută eliberarea unei diplome cu calificarea: ea: expert evaluator

Acest program de masterat urmează a fi acreditat de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).

Persoana responsabilă la nivelul departamentuluiui de acest masterat este Prof. univ. dr. Elena Hlaciuc, adresă de contact: elenah@seap.usv.ro

Acord parteneriat ANEVAR
Procedura examen echivalare a formarii profesionale in domeniul evaluarii