EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul AFRUO

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul AFRUO

Programul de studii de masterat este acreditat conform prevederilor OUG 75/2005 aprobată prin LEGEA 87/2006 şi a Metodologiei de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior. Programul de studii se încadrează în domeniul de studii universitare Administrarea afacerilor şi asigură continuitate în cadrul ciclului licenţă-masterat-doctorat pentru programul de studii de licenţă Administrarea afacerilor. Acest program de studii de masterat se înscrie în tendinţa de restructurare a ofertei educaţionale în România, atât din perspectiva misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei, ceea ce îl face compatibil cu programele de studii organizate de universităţi din spaţiul european, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna. Adresabilitatea programului este amplă, fiind compatibilă cu sectorul public şi cu cel privat, deoarece, indiferent de forma de organizare, specialiştii în resurse umane trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în organigrama unei organizaţii.

Competenţe asigurate

- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor de bază în domeniul resurselor umane;

- capacitatea de a selecta soluţii optime pentru probleme date şi de a optimiza soluţii existente;

- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea contextuală a conceptelor specifice administrării/formării resurselor umane în contextul economiei de piaţă;

- evaluarea, interpretarea şi explicarea într-o abordare integratoare a fenomenelor şi tendinţelor constatate în dezvoltarea organizaţiilor prin prisma politicilor de personal aplicate;

- capacitatea de identificare şi structurare a informaţiilor cu privire la procesele specifice de management al resurselor umane;

- aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul resurselor umane pentru formularea de politici şi strategii de personal;

- aplicarea inovativă a metodelor, instrumentelor şi tehnicilor specifice managementului resurselor umane în contextul economiei româneşti şi al tipului comportamental al firmei în domenii specifice;

- utilizarea competenţelor asimilate în reducerea riscurilor şi valorificarea avantajelor mediului concurenţial, pornind de la valenţele propriei organizaţii.

Oportunităţi în carieră

Meseriile identificate în COR, care ar putea corespunde absolvenţilor unui astfel de program de master sunt numeroase, asigurând un spectru larg de posibile meserii, şi dovedind că există, în acelaşi timp, o arie vastă de recrutare pentru persoanele deja aflate în câmpul muncii şi care ar dori să se specializeze în domeniul lor de activitate. Posturile identificate în COR, compatibile cu programul de studii Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii sunt, printre altele: consultant în domeniul forţei de muncă, consultant în management, consultant în resurse umane, consultant reconversie - mobilitate personală, director resurse umane, inspector/referent resurse umane, manager resurse umane, specialist resurse umane, şef serviciu evaluarea resurselor de muncă, şef serviciu resurse umane, inspector calificare si recalificare, analist recrutare/integrare salariaţi, analist resurse umane, expert forţă de muncă şi şomaj, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională etc. (www.mmssf.ro). Absolvenţii acestui program de studii de masterat pot urma, de asemenea, cursurile şcolii doctorale la Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava sau la diferite universităţi din ţară sau din străinătate. Studenţilor înmatriculaţi la programele de studii de masterat li se oferă şi posibilitatea certificării pentru profesii didactice, prin organizarea unor module de pregătire psihopedagogică.