EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul Economie si afaceri internationale

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul Economie si afaceri internationale

Descrierea programului

Programul de studii de masterat este acreditat conform prevederilor legale în vigoare. Educaţia şi formarea în domeniul economic oferă o imagine asupra "lumii reale": pieţe, consumatori, furnizori, firme, corporaţii, legislaţie etc.. Programul de studii de masterat Economie şi afaceri internaţionale extinde această viziune la scară globală, facilitând aprofundarea cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă şi "rafinarea" competenţelor necesare inserţiei eficiente pe piaţa muncii. în condiţiile mediului economic actual, caracterizat prin interdependenţe tot mai profunde şi dinamism accentuat, majoritatea firmelor nu mai pot ignora dimensiunea internaţională, ceea ce generează nevoia unor specialişti cu competenţe în domeniu. Toate universităţile din spaţiul european, şi nu numai, acordă o atenţie deosebită conceperii şi organizării unor astfel programe de studii de masterat, ca o cerinţă imperativă de racordare la trendul pieţei educaţionale în domeniul economic, care, de regulă, se adaptează la evoluţiile identificate la nivelul economiei globale. "Design-ul" programului de studii organizat de FSEAP îl face compatibil cu programele de studii similare în domeniul International business din România, dar şi din Europa sau alte zone ale lumii.

Competenţe asigurate

Curriculum aferent programului de studii de masterat include cursuri obligatorii, cursuri opţionale şi seminarii (discipline studiate); studiile se finalizează cu o teză de disertaţie elaborată sub coordonarea unui membru al staff-ului didactic. Scopul final este asigurarea unor competenţe generale şi de specialitate absolut necesare specialiştilor în domeniul relaţiilor economice internaţionale, dar şi celor care activează în alte domenii.

Competenţe:

- utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea fenomenelor care caracterizează evoluţia economiei mondiale;

- cunoaşterea metodelor de decizie în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- evaluarea cauzelor fenomenelor şi a factorilor de influenţă asupra acestora în afacerile internaţionale;

- efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora, cu accent pe domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă şi de a coordona echipe de lucru interdisciplinare;

- formarea aptitudinilor organizatorice, etc. Oportunităţi în carieră Competenţele dobândite oferă absolvenţilor posibilitatea de a accede la posturi/funcţii diverse atât în companii private, cât şi în instituţii publice; COR 2011 menţionează, printre altele, posturi precum: manager relaţii financiare externe, consultant, consultant în management internaţional, consultant în investiţii internaţionale, evaluator, consilier, ataşat diplomatic, consul, asistent de cercetare, şef de vamă şi asimilaţi, şef reprezentanţă comercială, expert relaţii externe, expert vamal, funcţionar european, şef birou/serviciu relaţii internaţionale ş.a.(www.mmssf.ro). Absolvenţii acestui program de studii de masterat îşi pot materializa preocupările în domeniul cercetării urmând ulterior şi cursurile şcolii doctorale la Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava sau la diferite universităţi din ţară sau din străinătate. Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de masterat pot opta şi pentru module de pregătire psihopedagogică, în vederea certificării pentru profesii didactice.