EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul MAAF

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul MAAF

Descrierea programului

Programul de studii de masterat este acreditat conform prevederilor OUG 75/2005 aprobată prin LEGEA 87/2006 şi a Metodologiei de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior . Este un program deschis, cu o componentă interdisciplinară, orientat spre conjunctura actuală a pieţei europene şi internaţionale; răspunde cerinţelor impuse de mediul economic actual, caracterizat prin dinamism accentuat şi transformări profunde.

Programul reprezintă o "verigă" importantă în cadrul ciclului licenţă-masterat-doctorat. Acest program de studii de masterat este compatibil cu programele de studii de masterat (atât din perspectiva misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei) organizate de alte universităţi din România (Universitatea "AL. I. Cuza Iaşi", Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca) şi din Europa, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.

Competenţe asigurate

Programul de studii oferă absolvenţilor posibilitatea dobândirii unor competenţe generale şi de specialitate, respectiv:

- capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor economice; - capacitatea de înţelegere şi analiză a legislaţiei specifice şi dezvoltarea comportamentului etic; - capacitatea de angajare pe calea propriei dezvoltări profesionale; - abilitatea de a interpreta printr-o gândire logică aspectele legate de organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de afaceri; - capacitatea de fundamenta decizii pe baza informaţiilor economico-financiare în organizaţiile de afaceri; - analiza şi diagnosticul firmelor; - capacitatea de iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a angaja parteneriate cu entităţi naţionale şi internaţionale; - fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri; - fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor; - elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de marketing, de promovare etc.); - capacitatea de a realiza o analiză şi o interpretare a realităţilor din mediul de afaceri; - cercetarea cererii şi ofertei şi stabilirea poziţiei concurenţei pe piaţă; - elaborarea de strategii, politici comerciale şi programe promoţionale; - elaborarea de diagnoze, planuri de afaceri, programe de logistică etc.; - capacitatea de evaluare şi expertizare a bunurilor; - capacitatea de a proiecta, implementa şi dezvolta sisteme de management al calităţii şi sisteme integrate de management.

Oportunităţi în carieră

Absolvenţii acestui program de studii de masterat se bucură de multiple posibilităţi în ceea ce priveşte posturile pe care le pot ocupa. Printre meseriile identificate în COR, compatibile cu competenţele dobândite se numără: manager, manager de inovare, consultant în management,manager de zonă, manager financiar, manager achiziţii, brand manager, consilier economic, consultant în management, director departament cercetare-dezvoltare, director economic, director regie autonomă, director societate comercială şi multe altele. (www.mmssf.ro) După absolvirea cursurilor din ciclul de masterat, îşi pot continua perfecţionarea profesională în ciclul de doctorat, fie la programele oferite de FSEAP, fie la alte programe, în funcţie de planurile personale de carieră. USV şi FSEAP oferă şi posibilitatea certificării pentru profesii didactice, prin diverse forme de pregătire psiho-pedagogică în acest scop.