EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul MAAFAD

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul MAAFAD

Descrierea programului

Programul de studiu de masterat Management şi audit în administraţie şi afaceri este acreditat conform prevederilor legislative în vigoare. Conform sistemului Bologna, studiile postuniversitare sunt obligatorii. Deoarece abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre ştiinţe economice şi ştiinţe administrative, programul de masterat se adresează atât absolvenţilor de studii administrative, cât şi celor de ştiinţe economice, precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu. Programul de masterat asigură absolvenţilor cunoştinţe (capacităţi de cunoaştere) detaliate, teoretice şi practice specifice aplicării managementului şi auditului în administraţie şi afaceri. Curriculum aferent programului de studiu de masterat include cursuri obligatorii, precum şi cursuri opţionale, iar studiile se finalizează cu o teză de disertaţie elaborată sub coordonarea unui membru al staff-ului didactic. Planurile de învăţământ sunt compatibile cu planurile de învăţământ de la alte facultăţi din cadrul unor universităţi europene care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.

Competenţe asigurate

Competenţe obţinute după parcurgerea disciplinelor din planul de învăţământ al programului de masterat constau în: - Cunoaşterea opotunităţilor de finanţare, formularea coerentă a politicilor de dezvoltare regională, stabilirea priorităţilor reprezintă condiţii fundamentale ale dezvoltării managementului administraţiei publice; - Cunoaşterea cerinţelor şi procedurilor auditului şi controlului intern în administraţia publică şi locală; - Completarea, aprofundarea şi asigurarea cunoştinţelor absolvenţilor din cadrul diferitelor sisteme de învăţământ superior pe principalele probleme pe care le ridică managementul şi auditul în afaceri şi administraţie publică; - Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor economice, elaborare şi implementare a strategiilor manageriale; - Administrarea afacerilor şi politicilor publice europene, gestionarea asistenţei financiare europene.

Oportunităţi în carieră

Paleta largă de competenţe dobândite permite absolvenţilor să ocupe posturi diverse, atât în companii private, cât şi în instituţii publice, cum ar fi: - Companii de afaceri naţionale şi multinaţionale; - Centre de afaceri, societăţi de asigurare; - Firme de consultanţă în management public; - Organizaţii non-guvernamentale; - Instituţii culturale, de cercetare, învăţământ, mass-media, din domeniul sănătăţii publice; - Instituţii din administraţia publică şi locală. După absolvirea cursurilor din ciclul de masterat se poate continua perfecţionarea profesională în cadrul ciclul de doctorat, la programele oferite de facultatea noastră. Programul de master îşi propune îmbunătăţirea continuă a activităţilor de predare şi cercetare pentru formarea de specialişti capabili să presteze servicii la cel mai ridicat nivel de performanţă, în concordanţă cu principiile etice fundamentale care guvernează profesia, conform standardelor din Uniunea Europeană.

Planuri de invatamant