EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul CAFEC

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul CAFEC

Obiective majore ale programului

Programul efectiv de pregătire a masteranzilor conferă acestora valori etice, competenţe funcţionale specifice, asigurându-se o gândire critică, de analiză şi rezolvare a problemelor în scopul realizării unor deprinderi de performanţă. Obiectivele majore de realizat pe care şi le propune programul de master "Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC" constau în formarea de specialişti de înaltă calificare în domeniul contabilităţii care să răspundă unui ansamblu de priorităţi orientate către asigurarea unei comunicări adecvate, respectiv în măsură a răspunde exigenţelor propagate către şi de către utilizatorii de informaţii financiar-contabile. Profesia contabilă se diferenţiază de celelalte profesii care acţionează în cadrul entităţii economico-sociale şi constă în aceea că îşi asumă responsabilitatea de a acţiona în interes public. Astfel, deşi relaţia contractuală se stabileşte cu angajatorul sau cu clientul, responsabilitatea activităţii prestate nu satisface doar nevoile individuale de informare ale acestuia, ci interesul public. Considerentul enunţat alocă profesionistului contabil un loc esenţial în societate. Programul de studii "Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă" are în vedere faptul că astăzi contabilitatea se orientează dinspre întreprindere către investitori, dinspre o viziune bazată pe reguli spre una bazată pe principii, iar accentul este din ce în ce mai mult pus pe comunicarea financiară. Ne propunem în acest context transformarea contabililor în consultanţi, din oameni ai cifrelor în vânzători de idei, atât în intern, cât şi în extern.


Competenţe

Programul de pregătire a studenţilor prin master cu specializarea "Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC" promovează eficienţa economică urmărind pregătirea unor lideri de afaceri responsabili prin următoarele competenţe:

Competenţe generale:

- Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului de studii în scopul comunicării adecvate - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul de studii - capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor economice - capacitatea de înţelegere şi analiză a legislaţiei fiscale - aprofundarea doctrinelor şi deontologiei în profesia contabilă - stăpânirea tehnicilor privind evaluarea întreprinderii - Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise domeniului de studii - Explicitarea şi interpretarea printr-o gândire interpretativă a conceptelor, proceselor, fenomenelor, stărilor, ideilor şi tendinţelor în contexte care implică activităţi de cercetare empirică supervizată - abilitatea de a interpreta printr-o gândire logică aspectele legate de fuziunea, lichidarea şi dizolvarea societăţilor comerciale, grupurilor de societăţi - iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate - capacitatea de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii - abilitatea de motivare şi antrenare a subalternilor - aprofundarea abilităţilor de informatică de gestiune specifică profesionistului financiar contabil ce activează în comerţ, turism şi servicii - abilităţi în analiza operaţiunilor fiscale şi transpunerea lor în sistemul informaţional contabil - analiză şi diagnostic financiar pentru firmele din turism, comerţ şi servicii - deschidere spre cunoaşterea auditului financiar contabil

Competenţe specifice

- acumularea unei cantităţi substanţiale de cunoştinţe noi - să poată decanta tendinţele în procesul de convergenţă în domeniul contabilităţii între diversele sisteme de contabilitate - să poată realiza o analiză şi o interpretare a realităţilor din firmele de comerţ, turism şi servicii româneşti în spiritul principalelor sisteme de contabilitate - identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi - compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei - accentuarea dimensiunii istorice în procesul evolutiv al cunoştinţelor de contabilitate şi audit

Calificări profesionale - Ocupaţii

- manager în domeniul financiar-contabil; - director economic; - analist-sisteme informatice; - cadru didactic; - cercetător - ştiinţific; - consultant; - cadru didactic universitar; - manager de proiect; - business manager; - analist pentru mediul de afaceri; - contabil şef, - manager general (director) în companii ce derulează afaceri europene; - expert financiar bancar, - auditor etc.

Important!

1. Programul de studii de masterat "Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC" este echivalat cu examenul de acces în stagiu la profesia de expert contabil de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR); Decizia nr 08/201 din 25 oct 2008.

2. Programul de studii de masterat "Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC" este echivalat cu testul de acces în stagiu la activitatea de audit financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România(CAFR); Adresa nr 1351/ din 01 iulie 2008.Planuri de invatamant
Protocol de echivalare studii
Protocol de echivalare studii (2008-2012)
Act aditional