EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Master >> Programul AGC

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe master

Programul AGC

Misiunea programului

Programul de masterat Audit şi guvernanţă corporativă răspunde atât nevoilor concrete ale mediului de afaceri din România, confruntat printre altele şi cu problema pregătirii proprii pentru apartenenţa la spaţiul economic european cât şi nevoii de dezvoltare/aprofundare a atributelor profesionistului cu studii superioare de mâine, care trebuie să se definească prin: creativitate şi inovare, flexibilitate, mobilitate, disponibilitate pentru complementaritate şi interdisciplinaritate, competitivitate. Acest program răspunde nevoii de flexibilitate a programelor de instruire şi o aliniere a acestora la principiile ce guvernează sistemul educaţional european. Este un program avansat de instruire şi cercetare la nivel universitar cu o importanţă deosebită din multiple motive. în primul rând avem în vedere nevoia pregătirii de specialitate a personalului implicat în activităţi ce corespund pregătirii la nivelul cerinţelor Uniunii Europene. Absolvenţii programelor universitare sunt necesari pentru asigurarea unui personal înalt calificat în întreprinderile aparţinând sectorului public sau privat, în grupurile de societăţi cât şi în instituţiile de cercetare-dezvoltare în domeniul contabilităţii. în al doilea rând, asigurând aprofundarea studiilor de licenţă în domeniul auditului, contabilităţii şi guvernanţei atât la nivel regional, naţional cât şi european, acest masterat oferă o bază de recrutare a tinerilor valoroşi pentru a fi implicaţi în activităţi de cercetare şi continuarea specializării până la nivel de doctorat în contabilitate şi administrarea afacerilor.

Ca urmare, programul de masterat va conferi absolvenţilor o serie de competenţe cum ar fi:

- capacitatea de a determina riscurile specifice unei activităţi; - capacitatea de a asigura legătura dintre control şi managementul riscurilor; - o mai buna înţelegere a riscurilor şi a oportunităţilor; - evaluarea şi monitorizarea riscurilor cu privire îndeosebi la gravitatea şi frecvenţa acestora; - analiza eficacităţii managementului riscului; - gestionarea risk reporting

Calificări profesionale - ocupaţii:

1. economist specialist în audit intern,
2. asistent de cercetare în audit intern,
3. analist în domeniul auditului intern,
4. consultant în auditul intern,
5. cadru didactic universitar;
6. analist în domeniul asigurării performanţei economico-financiare,
7. manager de proiect în domeniul auditului intern,
8. consultant pe probleme de management al organizaţiilor publice.

Structura programului a fost proiectată astfel încât să ofere posibilitatea aprofundării unor arii actuale, de mare interes pentru viitorii decidenţi şi specialişti în auditul intern.

Ocupaţiile pe domenii sunt:

a. în domeniul economic:
- economist, auditor, analist economic, consultant fiscal, evaluator.

b. în domeniul controlului (incluzând toate ariile acestuia):
- director de audit intern; consultant în auditul intern;

c. în domeniul strategiilor de control:
- manager al acţiunilor de audit intern, consultant în elaborarea planului de audit.

d. în domeniul relaţiilor cu instituţiilor implicate în efectuarea controlului extern:
- responsabil realizare audit, analist auditor.

e. în domeniul cercetării de audit:
- director de cercetări de audit; director de proiect studii de audit; analist auditor; specialist în audit.

Important!

1. Programul de studii de masterat "Audit şi guvernanţă corporativă - AGC" este echivalat cu examenul de acces în stagiu la profesia de expert contabil de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR).

Protocol privind echivalarea programului de studii AGC AICI.Planuri de invatamant
Adresa semnare protocol
Act aditional protocol