EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> English Master

Studiază cu noi!

fseap carusel
Planning of New Tourism Products and Dest. Mng.

Planning of New Tourism Products and Destination Management

The new master's degree study programme taught in English was established as a result of lack of offer for academic and professional training in Romania in the management of tourist destinations and to meet the need to provide skills and competencies in tourism at international level.
For the students and graduated of this study programme there are several opportunities:
- is the first and, so far, the only master degree programme in Romania in tourism field, oriented through innovation and tourism destination management;
- European-level professional skills provided by the curriculum and the presence of visiting professors from abroad that will support teaching activities;
- Many possibilities to find suitable jobs, according to their professional training acquired during the master studies, not only in the tourism field, but also at municipalities, prefectures and other organizations dealing with the formulation of strategies and policies in tourism;
- The opportunity to develop internships and other practical activities in Romania, Spain and Germany;
- The possibility to deepen their knowledge of English, but also Spanish and German through inclusion of three foreign languages in the curriculum;
- Include master students in the teams working in tourism projects implemented within the Faculty;
- The possibility to continue with doctoral studies in the fields of Economics and Business Administration.

Noul program de masterat cu predare în limba engleză a fost înființat ca urmare a lipsei ofertei de formare academică și profesională din România în domeniul managementului destinațiilor turistice și pentru a răspunde nevoii de a furniza competențe în turism aliniate la standardele și competențele internaționale.
Principalele oportunități ce se deschid în fața masteranzilor și absolvenților acestui program de studii:
- este primul și, până în prezent, singurul masterat din România în domeniul turismului orientat spre inovare și managementul destinațiilor turistice;
- competențe profesionale de nivel european, asigurate prin curriculă și prin prezența profesorilor invitați din străinătate care vor susține activitățile didactice;
- posibilități multiple de a găsi locuri de muncă adecvate pregătirii profesionale dobândite în unitățile turistice, dar și în primării, prefecturi, alte organizații care se ocupă cu formularea de strategii și politici în domeniul turismului;
- posibilitatea de a efectua activitățile practice în România, Spania și Germania;
- posibilitatea de a aprofunda cunoștințele de limbă engleză, dar și cele de limbă spaniolă și germană, prin includerea acestor trei limbi străine în planul de învățământ;
- includerea masteranzilor în echipele de lucru din proiectele în domeniul turismului desfășurate la nivelul facultății
- posibilitatea de a continua cu studii de doctorat în domeniile Economie și Administrarea afacerilor