EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Studenti actuali >> Programul Erasmus

Studiază cu noi!

fseap carusel
Alte informatii

  • grantul Erasmus nu acopera decat o parte din costurile sederii in strainatate. Cu caracter informativ va putem comunica ca grantul Erasmus mediu lunar a fost intre 500 si 550 Euro. Universitatile vor primi fonduri in functie de realizarile din anul universitar precedent;
  • inainte de plecarea in strainatate, studentul incheie cu universitatea noastra un contract financiar in care se stipuleaza cuantumul grantului precum si drepturile si obligatiile sale;
  • plecarea in strainatate se face numai dupa incheierea contractului de studiu (Learning Agreement) sau de plasament (Training Agreement), in care se mentioneaza clar disciplinele care vor fi studiate si numarul de credite alocate: 60 credite / un an universitar, 30 credite / un semestru, 20 credite / un trimestru;
  • perioada de stagiu la universitatea gazda include obligatoriu si perioada de evaluare, studentul primind la plecare foaia matricola cu rezultatele obtinute;
  • studentii selectati vor lua urgent legatura cu persoanele de contact (mentionate in dreptul fiecarei mobilitati) pentru a trimite formularele de aplicatie la universitatile gazda deoarece termenele limita sunt foarte stranse (se vor consulta site-urile universitatilor gazda).

Informatii detaliate se gasesc la http://www.usv.ro/relint/erasmus_plus.php

Acte necesare
1. cerere de inscriere la concursul de selectie a studentilor Erasmus (formular tipizat AICI);
2. adeverinta de student, masterand, doctorand;
3. adeverinta care sa ateste ca beneficiaza de bursa sociala - eliberata de secretariatul facultatii (daca este cazul);
4. scrisoare de intentie;
5. curriculum vitae model Europass;
6. copie dupa cartea de identitate;
7. declaratie pe propria raspundere privind mobilitatile Erasmus de care a mai beneficiat anterior (formular tipizat AICI);
8. testul de limba straina sau atestat de competenta lingvistics (conform competentelor solicitate de universitatea gazda - mentionate in lista de mobilitati);
9. alte documente solicitate de comisia de selectie.
ATENTIE: Selectia studentilor Erasmus se face la nivel de facultati.